Program v akademickém roce 2008/2009

20. 5. 2009
Jaroslav Smítal, Trojúhelníkové zobrazení s kladnou topologickou entropií, jejímž suportem je minimální množina, a další novinky.

13. 5. 2009
Seminář se nekoná.

6. 5. 2009
Seminář se nekoná.

29. 4. 2009
Prof. Dr. Ludwig Reich (Karl-Franzens Universität Graz), Generalized Dhombres equations with non-constant polynomial solutions.

22. 4. 2009
Jana Dvořáková, Stabilita řetězově rekurentních bodů spojitých zobrazení intervalu.

15. 4. 2009
RNDr. Matúš Dirbák (Univerzita M. Bela, Banská Bystrica), Rozširovanie dynamických systémov bez zväčšovania entropie.

8. 4. 2009
Jaroslav Smítal, Topologická entropie a distribuční chaos.

1. 4. 2009
Lenka Obadalová, Distribuční chaos a iregulárně rekurentní body.

25. 3. 2009
Dr. Andrzej Bis (University Lodz, Poland), Denjoy theorem and its generalizations.

18. 3. 2009
RNDr. Šárka Nečasová, CSc. (MÚ AV ČR, Praha), Proudění tekutin podél rotujících těles a pohyb tuhých těles ve vazké tekutině (kolokviální přednáška).

11. 3. 2009
Jana Kopfová, Hysterézne operátory - niekolko nových modelov a otvorených problémov.

4. 3. 2009
Marta Štefánková, Zobecněná Dhombresova funckionální rovnice.

25. 2. 2009
Michal Málek, Semikonjugace - algebraický přístup.

10. 12. 2008
Referáty diplomantů

3. 12. 2008
Seminář se nekoná

26. 11. 2008
Marek Lampart, Omega chaos a vlastnost specifikace.

19. 11. 2008
Jaroslav Smítal, Chaos v minimálních systémech - poslední výsledky a otevřené problémy.

12. 11. 2008
Petr Sander, Dynamické systémy s indukovanými množinovo-hodnotovými zobrazeními.

5. 11. 2008
Karel Hasík, Model dravec-kořist Gauseho typu s kapacitou prostředí pro dravce.

29. 10. 2008
Michaela Mlíchová, Disproving another conjecture of Akin and Kolyada concerning Li-Yorke sensitivity on minimal sets.

22. 10. 2008
Zdeněk Kočan, Veronika Kurková a Michal Málek, Topologická entropie, podkovy a homoklinická trajektorie na grafech a dendritech a možná něco jiného o něčem jiném.

15. 10. 2008
Mgr. Matúš Dirbák (Univerzita M. Bela, B. Bystrica), On special extensions of systems with hypertransitive properties.

8. 10. 2008
Prof. Dr. Ludwig Reich (Universität Graz, Austria), Generalized Dhombres equation in the complex domain.

1. 10. 2008
Jaroslav Smítal, O stabilitě různých množin rekurentních bodů vzhledem na perturbace zobrazení.

24. 9. 2008
Seminář se nekoná.

Semináře se konají vždy ve středu od 14.00 hod. v budově Matematického ústavu, Na Rybníčku 1 v Opavě, v posluchárně R1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.


Semináře z matematické analýzy konané v minulosti:
Program semináře v akademickém roce 2007/2008.
Program semináře v akademickém roce 2006/2007.
Program semináře v akademickém roce 2005/2006.
Program semináře v akademickém roce 2004/2005.