Program v akademickém roce 2009/2010

2. 6. 2010
Mgr. Petr Hájek, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, Praha), Diferencovatelnost v Banachových prostorech (habilitační přednáška).

26. 5. 2010
Seminář se nekoná.

19. 5. 2010
Jana Kopfová, Parciální diferenciální rovnice s hysterézními operátory (habilitační přednáška).

12. 5. 2010
Karel Hasík, Metoda zrcadlení v Liénardově systému.

5. 5. 2010
Jaroslav Smítal, o práci P. Oprochy "Distributional chaos revisited", TAMS 361 (2009), 4901–4925.

28. 4. 2010
Marek Lampart, Alpha-limit sets.

21. 4. 2010
Seminář se nekoná.

14. 4. 2010
Dr. Andrzej Bis (University Lodz, Poland), Hausdorff meaasure approach to topological entropy of groups, pseudogroups and foliations.

7. 4. 2010
Lenka Obadalová, Iregulární rekurence a topologická entropie.

31. 3. 2010
Seminář se nekoná
Účastníkům se doporučuje zúčastnit se místo něj v 11:30 hod. v zasedací místnosti rektora veřejné obhajoby doktorské dizertace Petra Harasima, On the worst scenarion method and its application to uncertain differential equations (pokud jim to nekoliduje s výukou).

24. 3. 2010
Prof. Dr. Ludwig Reich (Karl-Franzens Universität Graz), On reversibility in power series rings.

17. 3. 2010
Jaroslav Smítal, Komplikovaná řešení funkcionální rovnice Dhombresova typu v reálném případě.

10. 3. 2010
Referáty studentů magisterského studia (posledního a předposledního ročníku) o diplomových pracích.

3. 3. 2010
Seminář se nekoná

24. 2. 2010
Referáty studentů magisterského studia (posledního a předposledního ročníku) o diplomových pracích.

9. 12. 2009
Referáty studentů magisterského studia (posledního a předposledního ročníku) o diplomových pracích.

2. 12. 2009
Marta Štefánková, Jednoduchá trojúhelníková zobrazení s kladnou topologickou entropií.

25. 11. 2009
Prof. dr. hab. Piotr Rybka (Warsaw University), Viscosity solutions to Hamilton-Jacobi equations, An introduction and an unexpected application.

18. 11. 2009
Seminář se nekoná.

11. 11. 2009
Mag. Jörg Tomaschek (Karl-Franzens Universität Graz), Solutions of the Generalized Dhombres Functional Equation which take a root of unity as value in zero.

4. 11. 2009
Jana Dvořáková, Stabilita řetězově rekurentních bodů spojitých zobrazení intervalu (nová vlastní práce).

28. 10. 2009
Státní svátek

21. 10. 2009
Seminář se nekoná

14. 10. 2009
RNDr. Matúš Dirbák, (Univerzita M. Bela, Banská Bystrica), Minimálne šikmé súčiny s hypertranzitívnymi vlastnosťami.

7. 10. 2009
RNDr. Pavel Krejčí, CSc., (Matematický ústav AV ČR, Praha), Voda a led – matematický model fázového přechodu, aneb Jak si aplikovaný matematik ukládá láhev na mrazák.

30. 9. 2009
Hong Van Le, DrSc., (Matematický ústav AV ČR, Praha), Symplectic submanifolds and homology classes of compact symplectic manifolds.

23. 9. 2009
Seminář se nekoná. Účastníkům se doporučuje zúčastnit se místo něj v 11 hod. v zasedací místnosti rektora veřejné obhajoby doktorské dizertace Veroniky Kurkové, Solution of open problems in one-dimensional dynamics (pokud jim to nekoliduje s výukou).

Semináře se konají vždy ve středu od 14.00 hod. v budově Matematického ústavu, Na Rybníčku 1 v Opavě, v posluchárně R1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.


Semináře z matematické analýzy konané v minulosti:
Program semináře v akademickém roce 2008/2009.
Program semináře v akademickém roce 2007/2008.
Program semináře v akademickém roce 2006/2007.
Program semináře v akademickém roce 2005/2006.
Program semináře v akademickém roce 2004/2005.