Program v akademickém roce 2010/2011


18. 5. 2011
Zdeněk Kočan, Klasifikace trojúhelníkových zobrazení čtverce s nulovou topologickou entropií.
(Habilitační přednáška)

10. 5. 2011
Tomáš Konderla, Various Types of Derivatives or My Thesis.
Seminář se výjimečně koná o den dříve v úterý 10.5. od 14:45 v posluchárně R1 spojený se seminářem doc. Štefánkové.

4. 5. 2011
Marek Lampart, Dynamics of the Cournot oligopoly models.

27. 4. 2011
Seminář se nekoná.

20. 4. 2011
Barbora Kaličinská, Distribuční chaos v některých makroekonomických modelech.

13. 4. 2011
Jaroslav Smítal, Otevřené problémy a náměty pro další bádání v oblasti diskrétních dynamických systémů.

6. 4. 2011
Jana Dvořáková, O problému iterativních invariantů pro distribuční chaos (nové výsledky).

30. 3. 2011
Vystoupení doktorandů a diplomantů (P. Sander, P. Blaschke, J. Jahn).

23. 3. 2011
Vystoupení doktorandů a diplomantů (B. Kaličinská, K. Rzeszutová).

16. 3. 2011
Michaela Mlíchová, Minimal Li-Yorke sensitive extensions of weak mixing systems.

9. 3. 2011
Prof. Dr. Ludwig Reich (Karl-Franzens Universität, Graz), Formal functional equations and iteration problems.

2. 3. 2011
Vystoupení doktorandů (L. Szała, J. Vodová, J. Šotola).

23. 2. 2011
Jan Tichavský, O Toeplitzových operátorech na holomorfních Sobolevových prostorech Hsh, hol(Cn).
Protože se přednášející nedostavil, operativně zastoupila:
Lenka Obadalová, Solution of two problems of Zhou and Li from 2009 concerning topological entropy and irregular recurrence (new results).

15. 12. 2010
Doc. Dr. Jacek Chudziak (Institute of Mathematics, University Rzeszów), Some applications of functional equations in utility theory.

8. 12. 2010
RNDr. Jiří Kupka, Ph.D. (Ostravská univerzita), Fuzzy dynamické systémy.

1. 12. 2010
Jaroslav Smítal a Marta Štefánková, Poslední výsledky týkající se klasifikace trojúhelníkových zobrazení.

24. 11. 2010
prof. dr. hab. Jaroslav Zemanek (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa), Universal generators of operators.
(Kolokviální přednáška)

17. 11. 2010
Státní svátek

10. 11. 2010
Seminář se nekoná.

3. 11. 2010
Doc. RNDr. Peter Maličký, CSc. (Univerzita M. Bela, Banská Bystrica), Periodické body Lotka-Volterrovho zobrazenia a otvorené problémy z teórie čísel.

27. 10. 2010
Dr. Krzysztof Cieplinski (Institute of Mathematics, Pedagogical Univerzity, Krakow), Disjoint iteration groups on the circle.

20. 10. 2010
Prof. Dr. Ludwig Reich (Karl-Franzens Universität, Graz), Generalized Dhombres equations in the complex domain with non-constant rational solutions.
Seminář se výjimečně koná v posluchárně R2.

13. 10. 2010
Michaela Mlíchová, Li-Yorke sensitive minimal maps with weak mixing factors.

6. 10. 2010
Seminář se nekoná.

29. 9. 2010
Michal Málek, Užitečné lineární operátory v dynamických systémech.

22. 9. 2010
Seminář se nekoná.

Semináře se konají vždy ve středu od 14.00 hod. v budově Matematického ústavu, Na Rybníčku 1 v Opavě, v posluchárně R1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.


Semináře z matematické analýzy konané v minulosti:
Program semináře v akademickém roce 2009/2010.
Program semináře v akademickém roce 2008/2009.
Program semináře v akademickém roce 2007/2008.
Program semináře v akademickém roce 2006/2007.
Program semináře v akademickém roce 2005/2006.
Program semináře v akademickém roce 2004/2005.