Program v akademickém roce 2004/2005

6. 10. 2004
M. Čiklová, o práci E. Akin and S. Kolyada, Li-Yorke sensitivity, Nonlinearity 16 (2003), 1421 - 1433.

13. 10. 2004
J. Kopfová, Homogenizace parabolické rovnice s hysterezním operátorem.

20. 10. 2004
Seminář se nekonal.

27. 10. 2004
F. Hofbauer (Univ. Wien), The Perron-Frobenius-operator and absolutely continuous invariant measures for interval maps.
P. Raith (Univ. Wien), Perturbations of monotonic mod one transformations. Abstract

24. 11. 2004
R. Hric (TU Lisabon) Minimální množiny: Úvod do topologické dynamiky.

1. 12. 2004
J. Kotůlek, Skalárni kvantová mechanika v (proti)příkladech.

8. 12. 2004
M. Engliš (MÚ AV ČR, Praha), Kvantování a komplexní analýza.
V. Müller (MÚ AV ČR, Praha), Invariantní podprostory a polynomiálně ohraničené operátory.

12. 1. 2005
A. Haková, Butcherovy řady pro rozvoje na Cliffordově algebře.

2. 3. 2005
Pracovní seminář řešitelů nového výzkumného záměru (Engliš, Čiklová, Haková, Kordulová, Neuwirth, Otáhalová)

9. 3. 2005
Seminář se nekonal.

16. 3. 2005
A. Sergyeyev, Habilitační přednáška "Lieovy algebry a řešení obyčejných diferenciálních rovnic"

23. 3. 2005
M. Lampart, o práci "A. Peris, Set-valued discrete chaos", Chaos, Solitons & Fractals (to appear).

30. 3. 2005
M. Čiklová, "Protipříklady k hypotézám Akina a Kolyady o L-Y senzitivite a S-T chaosu" (vlastní nové výsledky).

6., 13. a 20. 4. 2005
Seminář se nekonal.

27. 4. 2005
V. Kornecká, "Klasifikace trojúhelníkových zobrazení" (vlastní nové výsledky).

4. 5. 2005
P. Kolovrat, "Harmonické funkce a věty o průměru" (vlastní nové výsledky).

11. 5. 2005
Pracovní seminář - vystoupení řešitelů výzkumného záměru a doktorského grantu.

18. 5. 2005
Seminář se nekonal.

25. 5. 2005
Seminář se nekonal.