Program v akademickém roce 2007/2008

26. 9. 2007
Prof. Dr. Harald Upmeier (Universität Marburg), Hardy spaces and Toeplitz operators on symmetric domains and their non-convex satellites

3. 10. 2007
Prof. Dr. Detlef Gronau (Karl-Franzens Universität Graz) Reflections on Gamma

10. 10. 2007
Zdeněk Kočan, Veronika Kurková a Michal Málek, Dvě zobrazení dendritů a něco jiného o něčem jiném (o nové práci)

17. 10. 2007
Dr. hab. Zygfryd Kominek (Slezská univerzita Katowice) Convex functions in Wright sense

24. 10. 2007
Dr. Le Hong Van (Matematický ústav AV ČR, Praha), Introduction to Gromov-Witten invariants (kolokviální přednáška)

31. 10. 2007
Jaroslav Smítal, K čemu jsou dobrá trojúhelníková zobrazení v dynamických systémech?

7. 11. 2007
Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (Matematický ústav AV ČR v Praze) Variační míra a rozšiřování integrálu

14. 11. 2007
Jaroslav Smítal, Co nevím a rád bych věděl o funkcionálních rovnicích

21. 11. 2007
Karel Hasík, Geometrická interpretace postačujících podmínek pro jednoznačnost limitního cyklu v modelu dravec-kořist

28. 11. 2007
seminář se nekoná

5. 12. 2007
Jana Kopfová, Existence result for a model with hysteresis arising in magnetohydrodynamics

12. 12. 2007
Dr. Andrzej Bis (University Lodz, Poland), Entropies of groups, semigroups and pseudogroups

19. 12. 2007
Dr. Andrzej Bis (University Lodz, Poland), Partial variational principle for finitely generated groups of polynomial growth and some foliated spaces

27. 2. 2008
Michaela Čiková, Problémy kolem Li-Yorkovské sensitivity v minimálních topologických dynamických systémech

5. 3. 2008
Dr. Andrzej Bis (University Lodz, Poland), Fractals with homeomorphisms of positive entropy

12. 3. 2008
Seminář se nekoná

19. 3. 2008
RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, Praha), Asymptotické chování řešení rovnic hydrodynamiky (kolokviální přednáška)

26. 3. 2008
Marek Lampart, A survey of lattice dynamical systems

2. 4. 2008
Lenka Obadalová, Solution of problems by Zhou and Feng concerning topological entropy

9. 4. 2008
Seminář se nekoná

16. 4. 2008
Jaroslav Smítal, Distribuční chaos a minimální množiny

23. 4. 2008
Doc. RNDr. Miroslav Krbec, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, Praha), Klasický a fourierovský přístup k prostorům Sobolevova typu (kolokviální přednáška)

30. 4. 2008
Veronika Kurková, Zbývající problémy při klasifikaci trojúhelníkových zobrazení

7. 5. 2008
Seminář se nekoná

14. 5. 2008
Referáty diplomantů magisterskeho studijního programu Matematika

21. 5. 2008
Lenka Obadalová, Quasi-weakly almost periodic points and invariant measures

4. 6. 2008
Denis Flynn, (University College Cork, Ireland), Modelling the flow of water with hysteretic FEST model


Semináře z matematické analýzy konané v minulosti:
Program semináře v akademickém roce 2006/2007.
Program semináře v akademickém roce 2005/2006.
Program semináře v akademickém roce 2004/2005.