Program v akademickém roce 2005/2006

14. 9. 2005
Prof. Luigi Paganoni (Universita degli Studi di Milano), Comparision between one dimensional and triangular maps.

21. 9. 2005
Ing. Jan Melecký, Diferenční model vývoje cen akcií se zpožděním.

19. 10. 2005
RNDr. Karel Hasík, Ph.D., Problematika důkazu jednoznačnosti limitního cyklu v modelu dravec-kořist.

2. 11. 2005
Prof. Peter Raith (Univ. Wien), Continuity of measure of maximal entropy for unimodal maps.

9. 11. 2005
Mgr. Veronika Kornecká, Klasifikace trojúhelníkových zobrazení.

23. 11. 2005
Mgr. Petr Kolovrat, Věty o průměru u harmonických funkcí.

30. 11. 2005
Doc. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., Věty o průměru v neeuklidovské geometrii.

7. 12. 2005
RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D., Některé vlastnosti spojitých zobrazení intervalu s nulovou topologickou entropií.

14. 12. 2005
Prof. Dr. Ludwig Reich, The holomorphic solutions of the Dhombres functional equation on $C^\cdot$ and punctured discs.

18. 1. 2006
Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc., O součinové integraci.

1. 2. 2006
Prof. J. L. G. Guirao (Univ. Politéch. Cartagena, Spain), Periodic structure via Lefschetz fixed point theory.

8. 2. 2006
RNDr. Marek Lampart, Ph.D., On the transitivity of a system linked to the Schrödinger equation. (the talk is based on a joint paper with J. L. G. Guirao)

15. 2. 2006
Doc. RNDr. Vladimír Müller, DrSc., (AV ČR v Praha), Funkcionální kalkuly pro lineární operátory.

22. 2. 2006
Minikonference studentů doktorského studijního programu Matematika - I. část
(Haková, Otáhalová, Čiklová, Kornecká, Konderla, Tichavský)

8. 3. 2006
Minikonference studentů doktorského studijního programu Matematika - II. část
(Kordulová, Kotůlek, Melecký, Harasim, Sebestyén, Neuwirth, Kolovrat, Tadyev)

15. 3. 2006
Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D., Holomorfní řešení zobecněné Dhombresovy funkcionální rovnice.

29. 3. 2006
RNDr. Jan Kotůlek, Spinory na sféře.

5. 4. 2006
RNDr. Michaela Čiklová, Minimální množiny funkcí se souvislým G-delta grafem.

12. 4. 2006
Petr Vojčák, Popis diferencovatelnosti v topologických vektorových prostorech pomocí tečných kuželů ke grafu.

19. 4. 2006
RNDr. Michal Málek, Ph.D., O práci A. Barrio Blaya and V. Jiménez López, Is trivial dynamics that trivial?, Amer. Math. Monthly 113 (2006), 109 - 133.

26. 4. 2006
Prof. Paul Humke (St. Olaf Coll., Minnesota, USA) A first return look at integration.

10. 5. 2006
RNDr. Jiří Kupka, Ph.D., The triangular maps with closed sets of periodic points II.