Program v akademickém roce 2006/2007

20. 9. 2006
Prof. Abe Sklar (Illinois Institute of Technology, Chicago), Suspensions and embeddings in one-way flows.

27. 9. 2006
Doc. RNDr. Lubomír Snoha, DSc. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica), Chaotické množiny.

4. 10. 2006
Prof. Dr. Peter Raith (Universität Wien), The dynamical structure of piecewise monotonic interval maps.

11. 10. 2006
Seminář se nekoná.

18. 10. 2006
RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D., o práci "Wang Huoyun and Song Wangan, The Hausdorff measure of chaotic sets of adjoint shift maps" Chaos, Solitons & Fractals 30 (2006), 859 - 863.

25. 10. 2006
Mgr. Jan Tichavský, O jistém dynamickém systému na varietě.

1. 11. 2006
RNDr. Jana Kopfová, Ph.D., Biologické modely s hysterezí.

8. 11. 2006
Dr. Michela Eleuteri (WIAS Berlin), Hysteresis: A brief introduction and some recent developments

15. 11. 2006
Mgr. Jana Dvořáková, o práci "E. D'Aniello, Asymptotically stable sets and the stability of omega-limit sets, Real Analysis Exchange, Summer Symposium 2004 (2005), 31 - 36."

22. 11. 2006
Ing. Petr Harasim, Problém nejhoršího scénáře (řešení úloh s nejistými vstupními parametry)

29. 11. 2006
Seminář se nekoná

6. 12. 2006
Mgr. Tomáš Konderla, Derivace konvexních funkcí.

7. 2. 2007
Doc. RNDr. Lubomír Snoha, DSc. (B. Bystrica), Kaktoidy pre dynamistov.

14. 2. 2007
Dr. Piotr Oprocha (AGH Krakow), On uncountable distributionally scrambled sets.

21. 2. 2007
Dr. Marcus Sundhäll, Ph.D., Hankel forms of higher weights on weighted Bergman spaces.

28. 2. 2007
Ing. Petr Harasim, Spolehlivé řešení pro 1D nelineární rovnici s nejistými koeficienty (metoda nejhoršího scénáře)

7. 3. 2007
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. (MU Brno), Schrödingerova matematická zjednodušení v knize "Co je život?"

14. 3. 2007
Denis Flynn (University College Cork, Ireland), Hysteresis in Hydrology: Numerical solutions of ODEs and PDEs with hysteresis.

21. 3. 2007
Mgr. Renata Otáhalová, Weighted reproducing kernels and Toeplitz operators on harmonic Bergman spaces on the real ball.

28. 3. 2007
RNDr. Marek Lampart, Ph.D., Set-valued chaos.

4. 4. 2007
Seminář se nekoná.

11. 4. 2007
Edgar Tchoundja (Chalmes University and Göteborg University), Carleson measures on Hardy-Sobolev spaces

18. 4. 2007
Seminář se nekoná

25. 4. 2007
Ing. Jan Melecký, Model akciového trhu s vnitřní hodnotou.

2. 5. 2007
Seminář se nekoná

9. 5. 2007
Eva Blažková, Oscillation and nonoscillation criteria of solutions of parabolic differential equatrions of neutral type.
Ivana Lindovská, Vlastnosti modelů konkurence.

16. 5. 2007
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., Bases, wavelets and frames - exkurze do image compression

23. 5. 2007
RNDr. Karel Hasík, Ph.D., Jednoznačnost limitního cyklu v modelu dravec - kořist se symetrickou izoklínou.

30. 5. 2007
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., Bases, wavelets and frames - exkurze do image compression II

Semináře se konají vždy ve středu od 14.00 hod. v budově Matematického ústavu, Na Rybníčku 1 v Opavě, v posluchárně R1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.


Semináře z matematické analýzy konané v minulosti:
Program semináře v akademickém roce 2005/2006.
Program semináře v akademickém roce 2004/2005.