Informace o přijímacích zkouškách

Úplné zadání zkušebních testů:
        Přijímací test z matematiky
        Přijímací test z informatiky
        Přijímací test z dějepisu

Kritéria pro vyhodnocení a stanovení výsledku prijímací zkoušky (bodové limity)

Základní statistické charakteristiky

Informace o konání přijímacího řízení

Informace o konání přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008

Informace o výsledcích přijímacího řízení

Informace o výsledcích přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008