Zázemí01 Zázemí02 Zázemí03
Budova MÚ Naši studenti Algebra I.

Zázemí04 Zázemí05 Zázemí06
Nakouknutí do Auly Co se děje o přestávce Knihovna

Zázemí07 Zázemí08 Zázemí09
Počítačová učebna Barevný svět Apple V univerzitním baru

Studijní zázemí

Studentům je během studia přístupná kvalitně vybavená matematická knihovna obsahující řadu titulů, jejichž studiem si mohou vhodně doplnit a rozšířit znalosti získávané v průběhu studia.

Po celou dobu studia mají studenti přístup do několika počítačových učeben vybavených počítači Macintosh a PC. Všechny počítače jsou připojeny na Internet.

Talentovaní studenti se mohou již od prvních ročníků studia zapojit do vědeckého výzkumu v rámci vědeckých projektů a grantů řešených na Matematickém ústavu. Mají také možnost absolvovat část studia na zahraničních univerzitách.

Stravování studentů je zajištěno v několika stravovacích zařízeních nacházajících se v blízkosti sídla Matematického ústavu.

Univerzita poskytuje studentům ubytování na vysokoškolských kolejích v Opavě, případně v jejím blízkém okolí.