Kritéria pro vyhodnocení a stanovení výsledku prijímací zkoušky (bodové limity)

Informace o konání přijímacího řízení

Informace o konání přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009

Informace o výsledcích přijímacího řízení

Informace o výsledcích přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009