Granty MŠMT ČR

Rozvojové projekty MŠMT

2009

10/2 Konsolidace a rozvoj informačních a komunikačních technologií SU (včetně multilicencí softwarových produktů)
Řešitel J. Kania, dotace 6 780 tis. Kč. Spoluřešitel H. Baran.

2008

92/2008 Konsolidace, modernizace a rozvoj síťové infrastruktury SU a vytvoření specializovaného pracoviště.
Řešitel J. Kania, dotace 5 670 tis. Kč. Spoluřešitel A. Ryšavý.

94/2008 Rozvoj kombinovaného studia formou elearningu.
Řešitel J. Ramík, dotace 1 834 tis. Kč pro SU. Spoluřešitel J. Melecký.

97/2008 Mezinárodní spolupráce univerzit v rámci EMCC a přednášky hostujících pedagogů.
Řešitelka A. Kelemenová, dotace 410 tis. Kč. Spoluřešitel T. Kopf.

2007

109/2007 Podpora rozvoje a inovace studijních programů na Slezské univerzitě v Opavě.
Řešitel Z. Stuchlík, dotace 5 850 tis. Kč. Spoluřešitel J. Sýkora, dotace 300 tis. Kč pro MÚ.

110/2007 Rozvoj kombinovaného studia formou elearningu a jeho zabezpečení informačními a komunikačními technologiemi.
Řešitel J. Ramík, dotace 1 665 tis. Kč pro SU. Spoluřešitel M. Marvan, dotace 250 tis. Kč pro MÚ.

111/2007 Realizace společných studijních programů a působení zahraničních odborníků.
Řešitel P. Kolář, dotace 250 tis. Kč. Spoluřešitel M. Marvan, dotace pro MÚ 50 tis. Kč.

C14/2007 Interaktivní výukové objekty a e-learningové kurzy k zvýšení zájmu o technické a přírodovědné obory.
Řešitelka M. Chmelařová, dotace 674 tis. Kč pro SU. Spoluřešitelka J. Kopfová, dotace pro MÚ 250 tis. Kč.

2006

616/2006 Digitální záznam výuky, 249 tis. Kč (2006).
Řešitel M. Marvan.

167/2006 Podnikové praxe aplikačně zaměřených studentů oboru Matematika, 40 tis. Kč (2006).
Řešitel T. Kopf.

2005

274/2005 Multimediální učebna, 350 tis. Kč (2005).
Řešitel M. Marvan.

271/2005 Příprava studentů na budoucí působení v oblasti transferu technologií, 250 tis. Kč (2005).
Řešitel K. Hasík.

Program podpory celoživotního vzdělávání

MŠMT 254/2004 Podpora dosažení kvalifikace docent - RNDr. Artur Sergyeyev. Rozvojový projekt na rok 2004.
Řešitel A. Sergyeyev. Přiděleno 148 tis. Kč

Ev. č. 60 Podpora dosažení kvalifikace docent – RNDr. Marta Štefánková, Ph.D., 105 tis. Kč (2003).
Řešitelka M. Štefánková.

Program podpory bakalářských studijních programů jako výraz podpory realizace Boloňské deklarace a Program podpory vybraných studijních programů

MŠMT 252/2004 Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací. Rozvojový projekt na rok 2004.
Řešitel J. Smítal. Přiděleno 451 tis. Kč

Ev. č. 53 Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (2001–2005), 617 tis. Kč (2001), 1 051 tis. Kč (2002), 330 tis. Kč (2003)
Řešitel J. Smítal.

Program posílení výzkumu na vysokých školách

VS 96003 - Globální analýza, 2 499 tis. Kč (1996), 1 423 tis. Kč (1997), 1 607 tis. Kč (1998), 1 719 tis. Kč (1999), 1 909 tis. Kč (2000)
Řešitel D. Krupka.

Program Prezentace

PG 98 416 Prezentace výsledků zákl. výzkumu na "Summer Symposium in Real Analysis XXII", 25 tis. Kč (1998)
Řešitel J. Smítal.