2010

13/2010 Aktivní účast na mezinárodní konferenci Czech-Slovak-Spanish Workshop on Discrete Dynamical Systems, La Manga, Spain.
Řešitelka J. Dvořáková, rozpočet 30 tis. Kč.

16/2010 Účast na konferenci EURO XXIV.
Řešitel J. Vícha, rozpočet 30 tis. Kč.

19/2010 Aktivní účast European Conference on Iternation Theory 2010 (ECIT 2010).
Řešitel Z. Kočan, rozpočet 30 tis. Kč.

2009

1/2009 Aktivní účast na mezinárodní konferenci Summmer Symposium in Real Analysis XXXIII, 2009, USA.
Řešitel L. Obadalová, rozpočet 30 tis. Kč.

2/2009 Mezinárodní spolupráce se skupinou Diana (Vídeň).
Řešitel A. Sergyeyev, rozpočet 30 tis. Kč.

6/2009 Aktivní účast na mezinárodní konferenci Meeting on Topological Dynamics, Murcia, Spain.
Řešitelka J. Dvořáková, rozpočet 30 tis. Kč.

7/2009 Aktivní účast na mezinárodní konferenci Meeting on Topological Dynamics, Murcia, Spain.
Řešitelka V. Kurková, rozpočet 30 tis. Kč.

2008

1/2008 Specifikace versus omega chaos.
Řešitel M. Lampart, rozpočet 30 tis. Kč.

5/2008 Aktivní účast na mezinárodní konferenci VII Iberoamerican Conference on Topology and its Applications, Valencia, Spain.
Řešitelka J. Dvořáková, rozpočet 30 tis. Kč.

6/2008 Parciální diferenciální rovnice s hysterezním operátorem.
Řešitelka P. Kordulová, rozpočet 30 tis. Kč.

8/2008 Aktivní účast na mezinárodní konferenci VII Iberoamerican Conference on Topology and its Applications, Valencia, Spain.
Řešitelka V. Kurková, rozpočet 30 tis. Kč.

9/2008 Symetrie a integrabilita.
Řešitel A. Sergyeyev, rozpočet 35 tis. Kč.

2007

1/2007 Aplikace symbolických výpočtů v geometrické teorii parciálních diferenciálních rovnic.
Řešitel H. Baran, rozpočet 29 tis. Kč.

2/2007 Aktivní účast na Summer Symposium on Real Analysis, Oxford, England.
Řešitelka M. Čiklová, rozpočet 28 tis. Kč.

4/2007 Haudorffova míra chaotických množin intervalových zobrazení.
Řešitel Z. Kočan, rozpočet 25 tis. Kč.

5/2007 Biologické modely s hysteréznym efektom.
Řešitelka J. Kopfová, rozpočet 29 tis. Kč.

6/2007 Účast na konferenci Equadiff 2007 - International Conference on Differential Equations, Vienna, Austria.
Řešitelka P. Kordulová, rozpočet 25 tis. Kč.

7/2007 Aktivní účast na konferenci Summer School on Topology and its Applications, Castellón, Spain.
Řešitelka V. Kornecká, rozpočet 26 tis. Kč.

8/2007 Hyperprostorová chaotická zobrazení.
Řešitel M. Lampart, rozpočet 20 tis. Kč.

9/2007 Chaos v jednodimenzionálních dynamických systémech.
Řešitel M. Málek, rozpočet 25 tis. Kč.

10/2007 Mezinárodní spolupráce v oblasti teorie integrabilních systémů.
Řešitel A. Sergyeyev, rozpočet 24 tis. Kč.

12/2007 Aktivní účast na konferenci Summer Symposium on Real Analysis XXXI, Oxford, Cambridge.
Řešitelka M. Štefánková, rozpočet 28 tis. Kč.

2006

2/2006 Vlastnosti spojitých funkcí na intervalu s nulovou topologickou entropií, přiděleno 25 tis. Kč.
Řešitel Z. Kočan.

3/2006 Nekomutativní geometrie a částicový obsah vesmíru, přiděleno 30 tis. Kč.
Řešitel T. Kopf.

4/2006 Model filtrace s hysterezí, přiděleno 30 tis. Kč.
Řešitelka J. Kopfová.

6/2006 Minimální množiny trojúhelníkových zobrazení, přiděleno 25 tis. Kč.
Řešitel J. Kupka.

7/2006 Omega-limitní množiny a chaos v jednodimenzionálních dynamických systémech, přiděleno 25 tis. Kč.
Řešitel M. Málek.

8/2006 Aktivní účast na konferenci ECIT'2006, Gargnano, Italy, přiděleno 26 tis. Kč.
Řešitelka M. Štefánková.

9/2006 Přesná řešení Einsteinových rovnic a jejich klasifikace, přiděleno 29 tis. Kč.
Řešitel O. Stolín.

2005

1/2005 Omega-limitní množiny a chaos v jednodimenzionálních dynamických systémech. Projekt na rok 2005.
Řešitel M. Málek. Přiděleno 25 tis. Kč

2/2005 Modely s hysterezním efektem. Projekt na rok 2005.
Řešitelka J. Kopfová. Přiděleno 30 tis. Kč

3/2005 Přesná řešení Einsteinových rovnic. Projekt na rok 2005.
Řešitel O. Stolín. Přiděleno 34 tis. Kč

4/2005 Srovnání matematických modelů funkce lidských jater na základě BSP-testu. Projekt na rok 2005.
Řešitelka L. Kozáková. Přiděleno 28 tis. Kč

5/2005 Klasifikace trojúhelníkových zobrazení čtverce. Projekt na rok 2005.
Řešitel Z. Kočan. Přiděleno 25 tis. Kč

6/2005 Otázka jednoznačnosti a počtu limitních cyklů v matematickém modelu dravec-kořist. Projekt na rok 2005.
Řešitel K. Hasík. Přiděleno 45 tis. Kč

7/2005 Nekomutativní dynamické systémy. Projekt na rok 2005.
Řešitel T. Kopf. Přiděleno 35 tis. Kč

2004

1/2004 Podpora prezentace nových výsledků z teorie integrabilních systémů a termínovaně závazné přihlášky na habilitační řízení. Projekt na rok 2004.
Řešitel A. Sergyeyev, PhD. Přiděleno 33 tis. Kč

2/2004 Dynamické systémy - účast na konferenci. Projekt na rok 2004.
Řešitelka M. Štefánková. Přiděleno 30 tis. Kč

3/2004 Přesná řešení Einsteinových rovnic a jejich klasifikace. Projekt na rok 2004.
Řešitel O. Stolín. Přiděleno 27 tis. Kč

21/2004 Klasifikace trojúhelníkových zobrazení čtverce. Projekt na rok 2004.
Řešitel Z. Kočan. Přiděleno 20 tis. Kč

22/2004 Váhové funkce a jednoznačnost limitního cyklu v matematickém modelu biologického systému dravec - kořist. Projekt na rok 2004.
Řešitel K. Hasík. Přiděleno 40 tis. Kč

23/2004 Hysterezní operátory a parciální diferenciální rovnice. Projekt na rok 2004.
Řešitelka J. Kopfová. Přiděleno 20 tis. Kč

24/2004 Kvantová teorie pole a spektrální geometrie. Projekt na rok 2004.
Řešitel T. Kopf. Přiděleno 25 tis. Kč

2003

20/2003 Limitní cykly v modelu dravec a kořist - 42,4 tis. Kč
Řešitel K. Hasík.

21/2003 Přesná řešení Einsteinových rovnic - 29 tis. Kč
Řešitel O. Stolín.

19/2003 Podpora prezentace nových výsledků z oblasti globalní variační analýzy - 23 tis. Kč
Řešitelka O. Krupková.