Granty Moravskoslezského kraje

2008

VaV 18/08 Dynamické systémy na dendritech, dotace 90 tis. Kč.
Řešitel M. Málek.

VaV 22/08 Free Boundary Problems 2008, dotace 30 tis. Kč.
Řešitelka P. Kordulová.

2006

VAV 1/06 Support of the European Conference on Iteration Theory, 23 tis. Kč (2006).
Řešitel M. Lampart.

VAV II 7/06 Dynamické systémy, 40 tis. Kč (2006).
Řešitel J. Kupka.

VAV II 3/06 Support of the study stay at the University College Cork, 50 tis. Kč (2006).
Řešitelka P. Kordulová.