Projekty Fondu rozvoje vysokých škol

2009

1663/2009/F6d Aplikovaná matematika názorně a interaktivně, 83 tis. Kč.
Řešitel T. Kopf.

2008

1259/2008/F5b Zavedení nového předmětu Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení, 99 tis. Kč.
Řešitel J. Melecký.

2644/2008/G6 Učební text k předmětu Dynamické systémy I, 71 tis. Kč, spoluúčast SU 13 tis. Kč (2008).
Řešitelka J. Dvořáková.

1286/2008/Ab Inovace počítačové učebny Matematického ústavu, 835 tis. Kč, spoluúčast SU 194 tis. Kč (2008).
Řešitel M. Málek.

2005

3512/2005/F6c Inovace výuky diferenciální geometrie, 76 tis. Kč, spoluúčast SU 14 tis. Kč (2005).
Řešitel M. Marvan.

3563/2005/G6 Homologické metody v teorii PDR, 40 tis. Kč (2005).
Řešitel P. Sebestyén.

2003

1976/2003 Doktorandský seminář z dynamických systémů, 94 tis. Kč (2003).
Řešitelka P. Šindelářová

2002

1534/2002 Inovace počítačové učebny Mac Intosh, 882 tis. (2002).
Řešitel M. Marvan.

1561/2002 Doktorandský seminář z dynamických systémů, 87 tis. Kč (2002).
Řešitelka P. Šindelářová

2001

785/2001 Studentský seminář z dynamických systémů, 70 tis. (2001).
Řešitel M. Málek

2000

1467/2000 Týmová práce studentů v geometrické analýze a fyzikálních aplikacích, 260 tis. Kč (2000).
Řešitelka O. Krupková.

1468/2000 - Studentský seminář z dynamických systémů, 127 tis. Kč (2000).
Řešitel J. Smítal.

1469/2000 Provozní praxe posluchačů specializace Matematické metody v ekonomice (Bc.), 23 tis. Kč (2000).
Řešitel J. Sýkora.

1999

1547/1999 - Inovace počítačové učebny Macintosh (Informační technologie na vysokých školách),1414 tis. Kč (1999).
Řešitel D. Krupka.

1535/1999 - Inovace výuky "Matematické metody v ekonomice - matematické modelování situace ohrožení v turbulentním prostředí", 75 tis. Kč (1999).
Řešitel J. Sýkora.

1527/1999 - Studentský vědecký seminář z dynamických systémů, 64 tis. Kč (1999).
Řešitel J. Smítal.

0392/1999 - Geometrická analýza a fyzikální aplikace: Integrovaný přístup k vědecké práci studentů, 100 tis. Kč (1999).
Řešitel J. Novotný. (MU Brno).
Spoluřešitelka O. Krupková.

1998

310/1998 Vědecká činnost talentovaných studentů v oboru dynamické systémy, 48 tis. Kč.
Řešitel J. Smítal.

1997

0316/1997 Vědecká činnost talentovaných studentů v oboru matematická analýza, 46 tis. Kč.
Řešitel J. Smítal.

1995

Globální variační funkcionály matematické fyziky, 89 tis. Kč.
Řešitel D. Krupka.

1993

Dynamické systémy a globální analýza, 60 tis. Kč.
Řešitel J. Smítal.

1992

Počítačová matematika v inženýrských vědách, 564 tis. Kč.
Řešitel D. Krupka.