Projekty GA ČR

2009

201/07/P224 Symbolické výpočty v teorii parciálních diferenciálních rovnic, projekt na roky 2007 - 2009 s rozpočtem 786 tis. Kč, 236 tis. Kč (2007), 261 tis. Kč (2008), 289 tis. Kč (2009).
Řešitel H. Baran.
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou bude uveřejněno, jakmile bude známo.

201/07/P032 Disktétní chaos pro indukovaná zobrazení, projekt na roky 2007 - 2009 s rozpočtem 465 tis. Kč, 140 tis. Kč (2007), 157 tis. Kč (2008), 168 tis. Kč (2009).
Řešitel M. Lampart.
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou bude uveřejněno, jakmile bude známo.

2008

201/06/0318 Dynamické systémy III., na roky 2006–2008, 352 tis. Kč (2006), 369 tis. Kč (2007), 387 tis. Kč (2008).
Řešitel J. Smítal.

2007

202/05/2767 Kvantová teorie pole na zakřivených prostoročasech a nekomutativní geometrie,
na roky 2005–2007, celkový rozpočet 353 tis. Kč, 113 tis. Kč (2005), 117 tis. Kč (2006), 123 tis. Kč (2007).
Řešitel T. Kopf.
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Splněno s výhradou

201/03/H152 Topologické a analytické metody v teorii dynamických systémů a matematické fyziky,
na roky 2003–2007, 329 tis. Kč (2003), 1 005 tis. Kč (2004), 1 131 tis. Kč (2005), 1 185 tis. Kč (2006), 810 tis. Kč (2007).
Řešitel J. Smítal, spoluřešitel Š. Schwabik (MÚ AV ČR v Praze).
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Splněno

2006

201/04/0538 Geometrie integrabilních systémů, na roky 2004–2006, 155 tis. Kč (2004), 165 tis. Kč (2005), 175 tis. Kč (2006).
Řešitel M. Marvan.
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Vynikající

2005

201/03/1153 Dynamické systémy II., na roky 2003–2005, 226 tis. Kč (2003), 318 tis. Kč (2004), 340 tis. Kč (2005)
Řešitel J. Smítal.
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Vynikající

2004

201/02/P040 Diferenciální rovnice s nelinearitou histerézního typu: Asymptotika, chaos, homogenizace, na roky 2002–2004, 97 tis. Kč (2002), 105 tis. Kč (2003), 113 tis. Kč (2004),
Řešitelka J. Kopfová.
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Splněno

2003

201/01/P134 Chaos v diskrétních dynamických systémech, na roky 2001–2003, 98 tis. Kč (2001), 105 tis. Kč (2002), 112 tis. Kč (2003),
Řešitelka M. Štefánková (Babilonová).
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Vynikající

2002

201/00/0724 Geometrická analýza, na roky 2000–2002, 410 tis. (2000), 473 tis. Kč (2001), 236 tis. Kč (2002).
Řešitel D. Krupka (2002 – spoluřešitelka O. Krupková).
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Vynikající

201/00/0859 Dynamické systémy, na roky 2000–2002, 210 tis. (2000), 265 tis. Kč (2001), 290 tis. Kč (2002).
Řešitel J. Smítal
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Vynikající

1998

GAČR 201/98/0853 - Geometrická analýza, 329 tis. Kč (1998), 362 tis. Kč (1999)
Řešitel D. Krupka.
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Vynikající

1997

GAČR 201/97/0001 - Dynamické systémy, 110 tis. Kč (1997),136 tis. Kč (1998), 136 tis. Kč (1999)
Řešitel J. Smítal.
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Vynikající

1996

GAČR 201/96/0845 - Geometrická analýza, 346 tis. Kč (1996)
Řešitel D. Krupka.
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Vynikající

1994

GAČR 201/94/1088 - Dynamické systémy, 120 tis. Kč (1994), 265 tis. Kč (1995), 130 tis. Kč (1996)
Řešitel J. Smítal.
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Vynikající

1993

GAČR 201/93/2245 - Geometrická analýza, 110 tis. Kč (1993), 410 tis. Kč (1994), 350 tis. Kč (1995)
Řešitel D. Krupka.
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Vynikající