Výzkumné záměry

2004

MSM 192400002 Globální analýza, 1909 tis. Kč (2000), 3 647 tis. Kč (2001), 3 647 tis. Kč (2002),
4 179 tis. Kč (2003), 4 180 tis. Kč (2004).
Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc. (do 10. 3. 2002)
  Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (od 11. 3. 2002)
Oponenti: Prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc.  Posudek
  Doc. RNDr. Vladimír Müller, DrSc.  Posudek

Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru MSM 192400002. PDF
Zápis z oponentního řízení výzkumného záměru MSM 192400002, které se konalo 18. 2. 2005. PDF

1999

CEZ: J10/98: 192400001 Dynamické systémy, 86 tis. Kč (1999),
Řešitel: Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

CEZ: J10/98: 192400002 Globální analýza, 825 tis. Kč (1999)
Řešitel: Prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc.

Tyto výzkumné záměry jsou od r. 2000 sloučeny v jeden s dotací 1909 tis. Kč (2000).