Vedoucí oddělení:
Doc. RNDr. Tomáš Kopf, Ph.D.

Vědecko-pedagogičtí pracovníci:
Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.
Doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D.
RNDr. Hynek Baran, Ph.D.
RNDr. Oldřich Stolín, Ph.D.

Studenti prezenční formy doktorského studia:
Mgr. Adam Hlaváč
RNDr. Jiřina Vodová
Mgr. Petr Vojčák

Studenti kombinované formy doktorského studia:
RNDr. Alžběta Lampartová