Vedoucí oddělení:
Ing. Jan Melecký, Ph.D.

Vědecko - pedagogičtí pracovníci:
PaedDr. Libuše Hozová (50% úvazek)
Ing. Katarína Jelšovská, Ph.D.
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. (60% úvazek)

Administrativní pracovníci:
Bc. Petra Adámková

Techničtí pracovníci (laboranti): (50% úvazek)
Tomáš Foltýnek
Bc. Pavel Říha
Adam Tesárek