Vedoucí oddělení:
Doc. RNDr. Marta ©tefánková, Ph.D.

Vědecko - pedagogičtí pracovníci:
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
RNDr. Karel Hasík, Ph.D.
Doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.
RNDr. Veronika Kurková, Ph.D.
RNDr. Marek Lampart, Ph.D. (30% úvazek)
RNDr. Michal Málek, Ph.D.
RNDr. Michaela Mlíchová, Ph.D.

Studenti prezenční formy doktorského studia:
Mgr. Jana Dvořáková
RNDr. Lenka Obadalová
Mgr. Petr Sander
Magister. Leszek Szała
Mgr. Jakub ©otola
Ing. Mgr. Barbora Volná

Studenti kombinované formy doktorského studia:
Ing. Josef Vícha