Vedoucí oddělení:
Host. prof. Vladimir Iosifovič Averbuch, DrSc. (70% úvazek)

Vědecko - pedagogičtí pracovníci:
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc. (70% úvazek)
doc. RNDr. Jana Kopfová, Ph.D.
RNDr. Petra Kordulová, Ph.D.

Studenti prezenční formy doktorského studia:
Mgr. Petr Blaschke
Mgr. Jiří Jahn

Studenti kombinované formy doktorského studia:
Mgr. Tomáš Konderla
Mgr. Jan Tichavský