Přehledné informace o studijním oboru

Matematické metody v ekonomice

Základní informace o oboru:
Typ studia: bakalářský
Délka studia: 3 roky
Forma studia: prezenční studium

Garant oboru:
Možnosti rozšíření:
Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat v magisterském studijním programu Aplikace matematiky v ekonomice na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě po absolvování přijímacího řízení a po uznání předchozího bakalářského studia.
Po absolvování přijímacího řízení a po následném doplňkovém studiu předmětů, které budou sestaveny do individuálního transformačního studijního plánu mohou absolventi tohoto oboru rovněž pokračovat v magisterském studiu na Obchodně - podnikatelské fakultě v Karviné, Slezské univerzity v Opavě, na Fakultě ekonomické a Fakultě strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Profil posluchače: Absolvent bude zaměřen na praktické využívání znalostí v oblastech:
Absolvent by měl umět:
Spolupráce s institucemi: Možnost navazujícího studia:
V rámci praxe studentů spolupráce s podniky a institucemi:
Studijní plán oboru:
Součástí studijního programu oboru Matematické metody v ekonomice jsou tyto bloky:

V rámci studia absolvují studenti ekonomickou praxi. Ekonomická praxe, která probíhá ve 3. ročníku studia, studenti absolvují v podnikové či státní sféře.

Kromě povinných odborných předmětů si mohou studenti v průběhu studia vybrat z pestré nabídky volitelných předmětů.

Podrobnější informace:
Informace pro uchazeče
Studijní program, harmonogram a doporučená skladba předmětů
Anotace profilujících předmětů oboru MME
Požadavky ke státním závěrečným zkouškám
Seznam závěrečných prací

Kontakt:
Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
Na Rybnícku 1, 746 01 Opava
tel.: 553 684 680 (Ing. Jana Šindlerová - referentka pro studijní záležitosti)
e-mail: jana.sindlerova@math.slu.cz
fax: 553 684 680
Internet: http://www.math.slu.cz