2010

Jméno Název práce Obor Vedoucí
Adámková Petra Činnost povodňové komise obce AMKS Kubesa
Bc. Bernhauerová Veronika Využití vícerozměrných statistických metod při hodnocení kvality produktu pro studenty České spořitelny a.s. MME Fišer
Černý Ivo Nákladová analýza ve společnosti HON - okna, dveře s.r.o. MME Melecký
Ditrichová Monika Vliv nákupních cen materiálů na realizační ceny výrobků v podniku Model Obaly, a.s. MME Melecký
Kučová Eva Systém zabezpečení vybraných objektů Magistrátu města Opavy AMKS Tancík
Malota Ondřej Analýza dopadu ekonomické a finanční krize na producenty hladkých a kašírovaných obalů MME Hromada
Martiníková Pavla Výpadek elektrického proudu na území města Opavy a optimalizace opatření k obnově dodávek elektrické energie AMKS Sýkora
Nováková Štěpánka Optimalizace uspořádání vzorů pro laserové řezání za účelem minimalizace odpadu MME Hasík
Skowronová Helena Analýza využití diagnostického přístroje VitalLink u integrovaného záchranného systému AMKS Štádler
Šarman Petr Model pro distribuci raněných z místa hromadného postižení zdraví AMKS Jelšovská

2009

Jméno Název práce Obor Vedoucí
Bernhauerová Veronika Dynamika přirozeného výběru AM Kopf
Hrstková Petra Historie vět o existenci a jednoznačnosti řešení obyčejných diferenciálních rovnic a jejich důkazy AM Kopfová
Chovancová Milena Optimalizace krizové dokumentace a řízení AMKS Melecký
Do Radek Využítí GPS pro krizové řízení při krizových situacích AMKS Vícha
Honkýšová Kateřina Využití kynologie u hasičského záchranného sboru ČR AMKS Makeš
Koždoňová Lucie Využití stacionárního evakuačního centra při krizových situacích v Opavě AMKS Tancík
Michnová Renata Sestavení síťového grafu metodou MPM a její aplikace při požáru ve skladu toxických látek společnosti Saft Ferak a. s. AMKS Sýkora
Proskeová Petra Ochrana obyvatelstva pod vodním dílem Kružberk AMKS Fajka
Richter Michal Terorismus a možnosti ohrožení veřejné správy AMKS Janíček
Říha Pavel Využití metod operačního výzkumu v optimalizaci spořícího plánu AM Hasík
Satke Tomáš Algoritmus rozhodovacích procesů krizového štábu obce s rozšířenou působností při řešení protipovodňových situací AMKS Kovářík
Siváková Lenka Traumatologický plán pro společnost Model Obaly a.s., Opava s přihlédnutím k lidským zdrojúm a materiální podpoře AMKS Sýkora
Šotola Jakub Parabolické parciální diferenciální rovnice a Maple OM Kopfová

2008

Jméno Název práce Obor Vedoucí
Hyblerová Zuzana Využití komunikačních technologií v oblasti krizového řízení ve Středočeském kraji AMKS Zelinka
Kaniová Barbora Projekt systému ochrany osob v budově Slezského divadla v Opavě v případě teroristického útoku AMKS Pasker
Kyselá Pavlína Využití pyramidové analýzy pro řízení podniku MME Vícha
Maturová Tereza Návrh metodického postupu při zpracování zakladatelského rozpočtu živnostníka MME Neugebauer
Mikuláštíková Jarmila Využití aplikované matematiky pro řešení krizových situací přírodního a antropogenního charakteru s důrazem na oblast hospodářských opatření pro krizové stavy AMKS Kopecký
Pechová Jana Sestavení síťového grafu metodou MPM a její aplikace při havárii po silnici jedoucích cisteren s chlórem a čpavkem v prostoru křižovatky Krnovské a Bochenkovy ulice v Opavě AMKS Sýkora
Peterková Andrea Součinnost složek IZS při dopravní nehodě autobusu před obcí Neplachovice AMKS Sýkora
Rohanová Lucie Evakuace osob při požáru budovy SU Na Rybníčku č. 1 AMKS Sýkora
Rusinská Vladimíra Základní vlastnosti periodických orbit spojitých zobrazení intervalu OM Smítalová
Solnická Veronika Výběr a použití kalkulačních metod v zemědělství MME Melecký
Struhár Réka Analýza faktorů ovlivňujících hodnocení kvality služeb České spořitelny a.s. stávajícími klienty MME Hasík
Zupko Adam Analýza časových řad s užitím Box-Jenkinsovy metodologie AM Hasík

2007

Jméno Název práce Obor Vedoucí
Běťáková Blanka Sestavení síťového grafu metodou MPM a její aplikace na dodávku kameniva při protržení hráze v délce cca 100m na pravé straně řeky Opavy v prostoru Palhanec AMKS Sýkora
Kaličinská Barbora Metodou "vícekriterálního rozhodování (SAATY/AHP)" navrhnout optimální produkt v oblasti financování bydlení v rámci ČR MME Pasker
Martinásek Michal Postup zavádění nového výrobku na trh - sestavení síťového grafu metodou PERT/COST MME Häuser
Menšík Václav Projekce zajištění dostatku pitné vody při teroristickém útoku na oblast Opava AMKS Sýkora
Pestečková Tereza Sestavení síťového grafu pro evakuaci oblasti Opava-Kateřinky při teroristickém útoku AMKS Sýkora
Rauerová Jiřina Využití matematického modelu lokační analýzy při řešení rozmístění polních nemocnic po teroristickém útoku na oblast Opavy AMKS Sýkora
Salichová Jarmila Plán krizové připravenosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových odboru Odloučeného pracoviště Opava MME Tošenovský
Stoklasa Jan Aplikace teorie chaosu a její využití při řešení krizových situací AMKS Sýkora

2006

Jméno Název práce Obor Vedoucí
Coufalová Zuzana Organizace a řízení evakuace osob a zvířat vybraného objektu při velkém požáru AMKS Sýkora
Drahotský Lubomír Využití metod lineárního programování při řešení krizových situací AMKS Hasík
Gade Petr Organizace a řízení zdravotnické pomoci postiženým osobám při hromadném neštěstí AMKS Sýkora
Libo Jan Aplikace metody "Multispektrální analýza rizik lokality" AMKS Sýkora
Grygarová Radka Výpočet bodu rentability malé, soukromé zemědělské usedlosti MME Mariánek
Kahánková Jana Základní statistická analýza krátkodobé zaměstnanosti MME Kozáková
Kubeczka Martin Analýza náročnosti přijímacích zkoušek z matematiky AM Kozáková
Obadalová Lenka Využití časových řad při analýze a predikci demografických údajů AM Hasík
Ohnhäuserová Kristýna Teorie bodu zvratu a její možné využití v hospodářské činnosti vybraných tuzemských bank MME Pasker
Malčíková Zuzana Analýza rizika vyplývající z provozní a finanční činnosti vybraného podniku MME Häuser
Vojtáková Žaneta Využití metod síťové analýzy při hromadném výskytu raněných v důsledku hromadného neštěstí AMKS Hasík

2005

Jméno Název práce Obor Vedoucí
Bičejová Martina Aplikace bodu zvratu pro vybrané produkty podniku OSTROJ - HANSEN + REINDERS MME Sýkora
Dorňák Jaroslav Aplikace pravděpodobnostního dynamického programování v rozhodovacím procesu AM Hasík
Dorňák Vojtěch Využití metod lineárního programování ke stanovení optimálního zisku AM Hasík
Dostálová Jana Sestavení síťového grafu k založení vlastní firmy OSVČ, která je vedena na Úřadu práce MWE Sýkora
Hudeczek Radek Srovnání výkonů a rizik investičních strategií AM Hasík
Kloudová Alena Sestavení síťového grafu realizace záchranných prací při povodni pro podnik Massag, a.s., Bílovec (vybraný objekt) AMKS Sýkora
Kornas Jan Aplikace medicíny katastrof při řešení organizace hromadného neštěstí AMKS Sýkora
Ing. Kvasniaková Ivana Predikce počtu obyvatel České republiky do roku 2050 AM Hasík
Onderková Eliška Využití Ford-Fulkersonova algoritmu při stanovení maximální propustnosti hran grafu pro řešení vybrané krizové situace v dopravě AMKS Sýkora
Polášková Miroslava Návrh na využití odborníků specializace AMKS v praxi AMKS Sýkora
Bc. Polášková Miroslava Využití metod lineárního programování při řešení problému svozu odpadu AM Hasík
Rečková Šárka Globální oteplování a jeho vliv na vznik krizových situací AMKS Sýkora
Tománek Roman Využití matematického modelu - diagramů "Z" v ekonomické praxi podnikatelského subjektu AMKS Sýkora
Vícha Josef Vypracování síťového grafu pro řešení krizové situace v elektroenergetice podniku IVAX a.s. AMKS Melecký

2004

Jméno Název práce Obor Vedoucí
Bystrická Jana Výpočet bodu zvratu pro vybraný produkt firmy OSTROJ - HANSEN + REINDERS MME Sýkora
Houfová Veronika Bod zvratu a jeho praktická aplikace ve vzdělávacím procesu Matematického ústavu v Opavě MME Sýkora
Ščerbová Alena Matrematický model optimalizace vytížení pilotů ČSA AM Smítalová
Ševčíková Sandra Využití metod operačního výzkumu ke stanovení optimálního studijního harmonogramu MME Hasík
Zikmund Ondřej Teorie rozhodování za rizika a nejistoty a její využití v ekonomické praxi MME Sýkora

2003

Jméno Název práce Obor Vedoucí
Češková Kateřina O okrajových problémech obyčejných diferenciálních rovnic AM Smítalová
Kantorová Simona A description of differentiability in terms of tangent cones AM Averbuch
Zlatníková Petra Sestavení matematického modelu průzkumu umístění absolventů matematických specializací v praxi MME Sýkora
Kudělková Martina Testy dobré shody a aplikace AM Smítalová

2002

Jméno Název práce Obor Vedoucí
Bínová Pavlína Síťový graf pro zlikvidování havárie cisterny MME Sýkora
Drábková Petra Ekonomické vyhodnocení použití slitiny technigalva pro žárové zinkování MME Sýkora
Fládrová Jitka Marketingový výzkum požadavků rekvalifikací v opavském okrese MME Sýkora
Melecký Jan Vypracování síťového grafu pro výrobu lisovacího nástroje MME Sýkora
Pavlíčková Lenka Síťový graf pro evakuaci obyvatel v době povodní MME Sýkora
Slepička Miloš Aplikace dynamického programování na řešení problémů malého a středního podnikatelského subjektu MME Sýkora
Svojanovská Jitka Využití metody PERT při vypracování optimálního dovozního plánu MME Sýkora

2001

Jméno Název práce Obor Vedoucí
Bartoňová Kateřina Využití vícekriteriálního rozhodování v ekonomické praxi pomocí metody AHP MME Sýkora
Kozelka Michal Optimalizace tras pro rozvoj sypkých materiálů určených pro zpevňování hrází MME Hasík
Kučerová Jana Teorie katastrof a její využití v praxi podnikatelských subjektů MME Sýkora
Kučerová Milena Rozhodování podnikatelských subjektů za nejistoty MME Sýkora
Neckařová Hana Rozhodování za rizika podnikatelských subjektů MME Sýkora
Petruželka Martin Simple Linear Regression with Applications AM Snethlage
Svoboda Ondřej Využití metod lineárního programování při plánování zkoušek ve Slezskem divadle MME Hasík
Šimíček Petr Regresní a korelační analýza jako statistické metody v ekonomické praxi MME Hasík
Vymětalová Taťána Hypothesis Testing with Applications AM Snethlage
Vysloužilová Hana Vytvoření vybraného matematického modelu pro leasingovou společnost Mercedes-Benz Leasing Bohemia s.r.o. (Srovnání nákupu statků v hotovosti, na úvěr a na leasing) MME Sýkora

2000

Jméno Název práce Obor Vedoucí
Dluhá Ivana Aplikace sekvenčních metod mezi výrobními stupni, Johnson Đ Prücknerova metoda MME Sýkora
Dohnalová Pavlína Využití logistické a gompertzovy křivky pro marketingové řízení firmy MME Sýkora
Chupíková Lucie Aplikace stochastických modelů střetnutí podnikatelských subjektů na trhu MME Sýkora
Josífko Jan Aplikace programového systému SIPRO na dynamický model dodávky z velkoobchodu do maloobchodu MME Sýkora
Kukulišová Pavlína Sekvenční metody mezi výrobními stupni a jejich použití ve výrobě. Wagnerův model MME Sýkora
Lesák Martin Použití diferenčních rovnic v ekonomice a řízení firmy, pavučinový model MME Sýkora
Machalová Lucie Aplikace metody RAIN na výstavbu čerpací stanice v Sádrovcovém dole Đ Kobeřicích MME Sýkora
Šidlová Renáta Implementace MS Projekt 98 v části nákladové do učebního procesu Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě MME Sýkora
Šuléřová Markéta Modelování sekvenčních problémů na výrobních stupních s možností řešení lineárním programováním MME Sýkora
Tvarůžková Olga Bod zvratu - rentabilita podnikatelského záměru MME Sýkora
Vítková Markéta Využití stochastických modelů v ekonomice a řízení podnikových subjektů MME Sýkora

1999

Jméno Název práce Obor Vedoucí
Bučková Kamila Použití teorie strategických her v řešení situací rozhodování s ekonomickým zázemím MME Sýkora
Dluhá Jitka Využití softwarového produktu Microsoft - Project ve výuce a ekonomické praxi MME Sýkora
Harasim Petr Variační formulace okrajového problému. Podstata metody konečných prvků AM Smítalová
Košová Marcela Aplikace teorie front na řešení případů vybrané ekonomické praxe MME Sýkora
Plaček Daniel Regresní a korelační analýza a její využití při cenotvorbě výrobků a služeb MME Sýkora
Sedlářová Pavlína Využití plánování metodami kritické cesty pro řešení krizových situací v ekonomice MME Sýkora

Obory jsou uvedeny zkratkou:
AM pro aplikovanou matematiku
AMKS pro aplikovanou matematiku pro řešení krizových situací
MME pro matematické metody v ekonomice
OM pro obecnou matematiku