Program v akademickém roce 2009/2010

18. 3. 2010
Dr. Maxim Pavlov (The Lebedev Physical Institute of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia), Integrability of hydrodynamic chains. Collisionless kinetic equations. Three dimensional quasilinear systems.

Abstract:
Theory of integrable hydrodynamic chains in fact was established by B. Kupershmidt in 1983. However, just in recent years (due to significant progress in symbolic computations and hardware) a full classification of such hydrodynamic chains in some simple classes was given.

In this talk we concentrate on the Benney hydrodynamic chain, its local Hamiltonian structures, particular solutions, and relationships with the Khokhlov--Zabolotskaya equation (also well known as a dispersionless limit of the Kadomtsev--Petviashvili equation) and with Vlasov (collisionless Boltzmann equation) kinetic equation..

15. 3. 2010
Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (Univerzita Palackého v Olomouci), PDR Cauchyova typu a některé geometrické úlohy
Seminář se výjimečně koná již od 14.15 hod. v zasedací místnosti rektorátu v budově Na Rybníčku 1, Opava.

17. 12. 2009
RNDr. Oldřich Stolín, Ph.D., Petrovova klasifikace metrik se dvěmi komutujicími Killingovými vektorovými poli.

Abstract:
Considered is the problem of local equivalence and the Petrov classification of generic four-dimensional metrics possessing two commuting and orthogonally transitive Killing vector fields. Some results by classifying the Kerr—NUT—(anti)de Sitter space-time will be presented.

10. 12. 2009
RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D. (PřF UP Olomouc), Homogenní geodetiky na homogenních afinních varietách.

Abstrakt

3. 12. 2009
Dr. Le Hong Van (MÚ AVČR), Classification of 3-forms and 4-forms on R^8.

Abstract:
Two k-forms on $R ^ n$ are called equivalent, if there exists a transformation in $Gl (R ^n)$ which send one k-form to the other. For $k = 1, 2$ the classification of equivalent k-forms is well known. In my talk I shall explain a method to classify equivalent 3-forms in $\R ^ 8$ due to Djokovic and a recently developed method to classify equivalent 4-forms on $R ^ 8$.

12. 11. 2009
RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D. (PřF UP Olomouc), Homogenní geodetiky na riemannovských a pseudo-riemannovských homogenních varietách.

5. 11. 2009
Steven J. Verpoort, M.Sc., Ph.D. (PřF MU Brno), Some Aspects of The Geometry of the Second Fundamental Form.

Semináře se konají vždy ve čtvrtek od 14.45 hod. v budově Matematického ústavu, Na Rybníčku 1 v Opavě, v místnosti R1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.


Semináře z diferenciální geometrie a jejich aplikací konané v minulosti:
Program semináře v akademickém roce 2010/2011.
Program semináře v akademickém roce 2008/2009.
Program semináře v akademickém roce 2007/2008.
Program semináře v akademickém roce 2006/2007.
Program semináře v akademickém roce 2005/2006.