Program v akademickém roce 2007/2008

4. 10. 2007
dr. Blazej Szablikowski (A. Mickiewicz University, Poznań), Geometric aspects of integrable systems. I. Introduction to evolution systems.

11. 10. 2007
dr. Blazej Szablikowski (A. Mickiewicz University, Poznań), Geometric aspects of integrable systems. II. Construction of symmetries and conserved quantities for KdV and introduction to infinite-dimensional vector fields.

24. 10. 2007
účastníkům semináře se doporučuje vyslechnout ve 14,00 v posluchárně R1 kolokviální přednášku Dr. Le Hong Van (Matematický ústav AV ČR, Praha), Introduction to Gromov-Witten invariants.

25. 10. 2007
Michal Marvan, Kompatibilní uspořádání derivací.

1. 11. 2007
dr. Blazej Szablikowski (A. Mickiewicz University, Poznań), Geometric aspects of integrable systems III. Calculus of infinite-dimensional vector fields.

8. 11. 2007
dr. Blazej Szablikowski (A. Mickiewicz University, Poznań), Geometric aspects of integrable systems IV. Infinite-dimensional Hamiltonian theory.

15. 11. 2007
dr. Blazej Szablikowski (A. Mickiewicz University, Poznań), Geometric aspects of integrable systems V. Bihamiltonian theory.

22. 11. 2007
dr. Blazej Szablikowski (A. Mickiewicz University, Poznań), Geometric aspects of integrable systems VI. Classical R-matrix formalism.

29. 11. 2007
dr. Blazej Szablikowski (A. Mickiewicz University, Poznań), Geometric aspects of integrable systems VII. Lie-Poisson structures.

13. 12. 2007
Klaus Bering Larsen, PhD (MÚ Brno), Non-commutative Batalin-Vilkovsky algebras, homotopy Lie algebras and the Courant bracket.

28. 2. 2008
Peter Sebestyén (Univerzita Palackého, Olomouc), O klasifikaci ireducibilních reprezentací nulové křivosti.

6. 3. 2008
Vojtěch Pravda (MÚ AVČR, Praha), Všechny prostoročasy s nulovými invarianty křivosti ve čtyřech i ve vyšších dimenzích.

27. 3. 2008
Michal Marvan, Horizontální kalibrační kohomologie.

10. 4. 2008
Michal Marvan, Horizontální kalibrační kohomologie II.

15. 5. 2008
Michal Marvan, Riemannova geometrie vnořených ploch II.