Position Assistant Professor
Address Mathematical Institute
Silesian University in Opava
Na Rybnicku 1
746 01 Opava, Czech Republic
Phone +420 553 684 678
Fax +420 553 684 680
E-mail
WWW Výuka

Curriculum

   –  Undergraduate study at the Palacky University Olomouc, 1959-1964
   –  RNDr. in Geometry and Topology, Palacky University Olomouc, 1980
   –  CSc. (Ph.D.) in Geometry and Topology, Charles University in Prague, 1987

Research

  –  Descriptive geometry
  –  Incidence geometry
    –  Computer grahics

List of publications

Papers

 1. Incidenční matice konečných projektivních uniformních h-rovin, Rigorózní práce, Ostrava 1979, strojopis, 32 str.
 2. Incidenční matice konečných projektivních uniformních h-rovin, Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě, 77, 1982, str.25-38.
 3. Některé konstrukce nekomutativních kartézských grup, PF Ostrava, 1983, práce ke kandidátskému minimu, strojopis, 19 str.
 4. Konstrukce spočetných ternárních okruhů vhodných typů, Kandidátská disertace, Ostrava 1987, strojopis, 97 str.
 5. Konstrukce spočetné planární kartézské grupy, Sborník prací PF Ostrava, 113, 1989, str. 61-79.
 6. Konstrukce spočetného ternárního okruhu typu IV(2), Sborník prací PF Ostrava, 118, str.79-96.
 7. Konstrukce spočetného ternárního okruhu typu IV(1), Sborník prací PF Ostrava, 123, 1991, str.101-110.
 8. Konstrukce spočetného ternárního okruhu typu V(2), Sborník prací PF Ostrava, 128, 1992, str.27-38.
 9. Počítačová podpora výuky geometrie, in: Sborník 20. konference o geometrii a počítačové grafice, Souš 2000, 142-147.
 10. V.J. Havel, V. Sedlář, O restituci, in: Sborník 21. konference o geometrii a počítačové grafice. MZLU Brno, Lednice na Moravě 2001, 38-41.
 11. V.J. Havel, V. Sedlář, K základní větě reálné afinní rovinné geometrie, Proceedings of Symposium on Computional Geometry SCG'2004, vol. 13., Bratislava, 2004, str. 50-53. PDF
 12. V.J. Havel, V. Sedlář, Zkompletování tkáně řádu n a deficitu 1 nebo 2, Sborník konference Geometry Computer Graphic GCG 2004, VŠB 2004, str. 48-51. PDF
 13. V.J. Havel, V. Sedlář, Testing Possible Central Projection Images. Proc. Symp. Comput. Geom. SCG'2007 (Kočovce, Slovensko), Vol. 16 (2007), 33-38, ISBN 978-80-227-2734-1. PDF

Výzkumné zprávy (Research reports)

 1. Samočinné generování učebních materiálů pro výuku matematice. PF Ostrava, 1980, dílčí výzkumná zpráva SVÚ VIII-2-13/4c, 24 str.+ přílohy (spolupráce s J.Libichrem)
 2. Samočinné generování učebních materiálů. PF Ostrava, závěrečná výzkumná zpráva SVÚ VIII-2-13/4, 67 str.+ přílohy (člen kolektivu)

Skripta a učební texty (Lecture Notes)

 1. Elementární geometrie, PF Ostrava, 1976, učební text, 21 str.
 2. Sbírka příkladů z elementární geometrie, PF Ostrava, 1978, učební text, 12 str.
 3. Sbírka příkladů ze stereometrie, PF Ostrava, 1982, učební text, 12 str.
 4. Stereometrie - cvičení z konstrukční geometrie, skriptum Ostravské univerzity, Ostrava 1992