2010

Jméno Název práce Obor Vedoucí
Jahn Jiří
Harmonic Berezin transform on the half-space MA Engliš
Sander Petr
Dynamical systems on spaces of copmpact sets MA Smítal
Vodová Jiřina
Generalization of some results of analysis in infinite-dimensional spaces MA Averbuch

2009

Jméno Název práce Obor Vedoucí
Blaschke Petr
Reprodukující jádra na kruhu MA Engliš
Kaličinská Barbora
Analýza modelu IS-LM MA Smítalová
Lisztwanová Šárka
Didaktické technologie ve výuce matematiky G Hozová
Martinásek Michal
Spojitý model ceny akcie MA Smítalová
Purová Renáta
Omega Limit Sets for Triangular Mappings MA Smítal

2008

Jméno Název práce Obor Vedoucí
Obadalová Lenka Some Results on Conic Derivatives in Topological Vector Spaces MA Averbuch
Odstrčil Roman Petrovova klasifikace prostoročasů se dvěma komutujícími Killingovými vektorovými poli G Stolín

2007

Jméno Název práce Obor Vedoucí
Blažková Eva Oscilllation and nonoscillation criteria for solutions of parabolic differential equations of neutral type MA Kopfová
Hudeczek Radek Principy teorie katastrof MA Smítalová
Lindovská Ivana Vlastnosti modelů konkurence MA Smítalová

2006

Jméno Název práce Obor Vedoucí
Dvořáková Jana On conic derivatives in normed spaces MA Averbuch
Chovancová Veronika Užití univerzálního interpolačního polynomu při maticových výpočtech G Klapka
Kartous Lukáš O některých operátorech konvexní analýzy MA Averbuch
Pastyříková Petra Modely neviditelné ruky trhu MA Smítalová
Vojčák Petr A description of differentiability in topological vector spaces by means oftangent cones to the graph MA Averbuch

2005

Jméno Název práce Obor Vedoucí
Čiklová Michaela Dynamical systems generated by functions with connected Gρ graphs MA Smítal
Imrýšek Pavel Some results on polyhedral convex sets in locally convex spaces MA Averbuch
Kolovrat Petr Harmonické funkce a věty o průměru MA Engliš
Kornecká Veronika Clasification of triangular maps MA Málek
Kozáková Kateřina Evoluce a teorie her MA Smítalová
Laburdová Kateřina Metody řešení okrajových problémů obyčejných diferenciálních rovnic MA Hasík

2004

Jméno Název práce Obor Vedoucí
Bartoňová Kateřina Nosný simplex v modelech konkurence MA Smítalová
Hrubý Lukáš On inverse additional of convex sets MA Averbuch
Kantorová Simona Ljapunovský exponent spojitých funkcí intervalu MA Štefánková
Konderla Tomáš Time in C*-algebras G Kopf
Kordulová Petra Quasilinear hyperbolic equations with hysteresis operator MA Kopfová
Martináková Šárka A generalized theorem of Krejn-Milman MA Averbuch
Neuwirth Tomáš Decoherent histories on Clifford algebras G Kopf
Otáhalová Renata The simplest subspace of generators of matrix algebras MA Kopf
Tichavský Jan Hadamard's condition in quantum field theory G Kopf
Wenzelová Lenka Globální chování modelů konkurence MA Smítalová

2003

Jméno Název práce Obor Vedoucí
Dvorníková Gabriela Characterization of alpha-limit sets for continuous maps of the interval MA Smítal
Haková Alžběta Lepage forms and variational equations G Krupková
Sebestyén Peter Normal forms of sl3-valued zero curvature representations G Marvan

2002

Jméno Název práce Obor Vedoucí
Kopřivová Dagmar Historické poznámky k základnímu kurzu algebry MD Krupková
Kotůlek Jan Historical notes on the inverse problem of the calculus of variations MD Krupková
Lampart Marek Scrambled sets for transitive maps MA Štefánková

2001

Jméno Název práce Obor Vedoucí
Šindelářová Petra Counterexamples to Sharkovsky's conjuctures concerning maps with zero topological entropy MA Smítal

2000

Jméno Název práce Obor Vedoucí
Kupka Jiří Nebloudivé body spojitých zobrazení intervalu I a čtverce I2 MA Smítal

1999

Jméno Název práce Obor Vedoucí
Čelechovská Lenka Kladná řešení lineárních systémů MA Smítalová
Holušová Vladimíra Metrický variační integrační faktor pro obyčejné diferenciální rovnice druhého a čtvrtého řádu MF Krupková
Procházka Marek Počítačová podpora výuky počítačové geometrie PG Sedlář

Obory jsou uvedeny zkratkou: MA pro matematickou analýzu
MD pro matematiku-dějepis
MF pro matematiku-fyziku
G pro geometrii
PG pro pčítačovou geometrii