Rigorózní řízení (RNDr.)

Pozn. Za jménem je uveden název rigorózní práce

Geometrie

15. 2. 2006

Mgr. Hynek Baran Ph.D.: "Can we always distinguish between positive and negative hierarchies?"

9. 12. 2003

Mgr. Peter Sebestyén: "Normal forms of sl(3)-valued zero curvature representations"

19. 9. 2003

Mgr. Jan Kotůlek: "Z historie inverzního variačního problému: Odvození podmínek silné variačnosti"

18. 6. 2003

Mgr. Alžběta Haková: "Variational first-order partial differential equations"

12. 2. 2001

Mgr. Jana Kašparová, Ph.D.: "Variational Sequencs in Field Theory"

Mgr. Artur Sergyeyev, Ph.D. : "On symmetries of KdV - like evolution a equations"

Mgr. Dana Smetanová: "On regularization of variational problems in first-order field theory"

29. 6. 2000

Mgr. Lenka Lakomá, Ph.D. : "Young Tableux and Decompositions of Tensor Spaces"

1. 10. 1999

Lubomír Klapka, CSc. : "The functional definition of generalized geodesics"

28. 6. 1999

Prof. Mgr. Josef Mikeš, DrSc.: "Geodetická, F-planární holomorfně projektivní zobrazení Riemannových prostorů a prostorů s afinní konexí"

Mgr. Jana Šeděnková : "Diferenciální invarianty druhého řádu z metrického tenzoru"

Matematická analýza

21. 6. 2010

Mgr. Jiřina Vodová: "Generalization of some results of analysis in infinite-dimensional spaces"

18. 6. 2008

Mgr. Petra Kordulová, Ph.D.: "Asymptotic behaviour of a quasilinear hyperbolic equation with hysteresis"

18. 6. 2008

Mgr. Lenka Obadalová: "Continuous maps of the interval and of the square disproving conjectures on Hausdorff dimension and invariant measures"

2. 10. 2006

Mgr. Veronika Kornecká: "A classification of triangular maps of the square"

22. 9. 2005

Mgr. Jiří Kupka, Ph.D.: "The triangular maps with closed sets of periodic points"

14. 6. 2005

Mgr. Michaela Čiklová: "Dynamical systems generated by functions with connected Gρ graphs"

18. 6. 2003

Mgr. Gabriela Dvorníková: "Characterization of alpha-limit sets for continuous maps of the interval"

19. 6. 2002

Mgr. Marek Lampart: "Two kinds of chaos and relations between them"

14. 6. 2001

Mgr. Lenka Čelechovská: "A simple mathematical model of the human liver"

Mgr. Petra Šindelářová: "Counterexamples to Sharkovsky's conjectures concerning maps with zero topological entropy"

29. 6. 2000

Mgr. Karel Hasík: "Unigueness of limit cycle in the predator-prey system with symmetric prey isocline"

Mgr. Roman Hric, Ph.D. "Topological Sequence Entropy in One-Dimensional Dynamics"

1. 10. 1999

Mgr. Zdeněk Kočan: "The problem of classification of triangular maps with zero topological entropy"

Mgr. David Pokluda "A "universal" dynamical system denerated by a continuous map of the interval"

28. 6. 1999

Mgr. Marta Babilonová: "On some dynamical properties on triangular maps"

Mgr. Michal Málek: "Chaos for continuous maps"


Doktorská řízení (Ph.D.)

Pozn. Podrobnější informace o doktorských řízeních naleznete na stránce Obhajoby PhD.

8. 9. 2010

RNDr. Jan Kotůlek: "On a Spectral Formulation of Quantum Mechanics with an Application to Soldering Form of Spin Geometry"

31. 3. 2010

Ing. Bc. Petr Harasim: "On the worst scenario method and its application to uncertain differential equations"

15. 10. 2009

Mgr. Renata Otáhalová: "Berezin transforms on spaces of holomorphic and harmonic functions "

23. 9. 2009

RNDr. Veronika Kurková: "Solution of open problems in low-dimensional dynamics"

2. 6. 2008

RNDr. Michaela Mlíchová: "Minimality, sensitivity and topological entropy in discrete dynamics"

5. 3. 2008

RNDr. Peter Sebestyén: "On classification of irreducible zero curvature representations"

5. 11. 2007

Mgr. Petra Kordulová "Quasilinear hyperbolic equation with hysteresis"

3. 7. 2007

Ing. Bc. Jan Melecký "A dynamics of intrinsic value in simple stock market models"

17. 5. 2006

Mgr. Milan Pobořil "K problematice reprezentací nulové křivosti"

22. 9. 2005

Mgr. Hynek Baran: "Two counterexamples concerning integrable partial differential equations"

18. 8. 2005

Mgr. Petr Chládek: "Funkcionální formulace obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu"

13. 6. 2005

RNDr. Marek Lampart: "Three types of chaos on discrete dynamical systems"

RNDr. Petra Šindelářová: "Examples and counterexamples in discrete dynamical systems"

29. 9. 2004

Mgr. Jiří Kupka: "A classification of the triangular mappings with closed set of periodic points"

16. 6. 2004

RNDr. Lenka Čelechovská: "Identifikace parametrů matematických modelů BSP-kinetiky v lidských játrech"

24. 10. 2002

RNDr. Zdeněk Kočan: "Triangular maps of the square"

RNDr. Michal Málek: "Strong chaos in one dimensional dynamical systems"

10. 5. 2001

RNDr. David Pokluda: "Omega limit sets of one-dimensional dynamical systems"

13. 11. 2000

RNDr. Marta Babilonová: "Chaos in discrete dynamical systems"
(Cena ministra školství)

Mgr. Jana Kašparová: "Variational Sequencs in Field Theory"

14. 9. 2000

RNDr. Karel Hasík: "Uniqueness of limit cycle in the predator-prey system"

10. 4. 2000

Mgr. Lenka Lakomá: "Young Tableaux and Decomposition of Tensor Spaces"