Studijní plán oboru:

Součástí studijního programu oboru Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (4 leté studium) jsou tyto bloky: Součástí studijního programu oboru Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (3 leté studium) jsou tyto bloky:

V rámci studia absolvují studenti ekonomickou praxi. Ekonomická praxe ve 3. ročníku studia probíhá v podnikové či státní sféře. 4. ročník studia je řešen blokovým systémem.

Kromě povinných odborných předmětů si mohou studenti v průběhu studia vybrat z pestré nabídky volitelných předmětů, které představují kurzy odborné přípravy, zabezpečované převážně Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, a specializační kurzy, které zajišťují externí specialisté a organizace.

Předměty vyučovány blokově

Anotace profilujících předmětů

Požadavky ke státním závěrečným zkouškám

Témata bakalářských prací pro rok 2009/2010

Podrobnější informace:

Informace pro studenty
Informace pro uchazeče
Studijní materiály

Rozvrhy hodin:

1. – 3. ročník
1. – 3. ročník – páteční kurzy
4. ročník