29. 4. 2009 Generalized Dhombres equations with non-constant polynomial solutions
Prof. Dr. Ludwig Reich  – Karl-Franzens Universität Graz, Austria

15. 4. 2009 Rozširovanie dynamických systémov bez zväčšovania entropie
RNDr. Matúš Dirbák  – Univerzita M. Bela, Banská Bystrica

18. 3. 2009 Proudění tekutin podél rotujících těles a pohyb tuhých těles ve vazké tekutině (kolokviální přednáška)
RNDr. Šárka Nečasová, CSc.  – Matematický ústav AV ČR, Praha
17. 12. 2008 Mathematical and conceptual aspects of quantum mechanics: An elementary introduction II
Mario Paschke  – Universität Münster, Germany

10. 12. 2008 Mathematical and conceptual aspects of quantum mechanics: An elementary introduction I
Mario Paschke  – Universität Münster, Germany

15. 10. 2008 On special extensions of systems with hypertransitive properties
Mgr. Matúš Dirbák  – Univerzita M. Bela, Banská Bystrica

8. 10. 2008 Generalized Dhombres equation in the complex domain
Prof. Dr. Ludwig Reich  – Karl-Franzens Universität Graz, Austria

4. 6. 2008 Modelling the flow of water with hysteretic FEST model
Denis Flynn,  – University College Cork, Ireland

23. 4. 2008 Klasický a fourierovský přístup k prostorům Sobolevova typu (kolokviální přednáška)
Doc. RNDr. Miroslav Krbec, DrSc.  – Matematický ústav AV ČR, Praha

19. 3. 2008 Asymptotické chování řešení rovnic hydrodynamiky (kolokviální přednáška)
RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.  – Matematický ústav AV ČR, Praha

5. 3. 2008 Fractals with homeomorphisms of positive entropy
Dr. Andrzej Bis  – University Lodz, Poland
19. 12. 2007 Partial variational principle for finitely generated groups of polynomial growth and some foliated spaces
Dr. Andrzej Bis  – University Lodz, Poland

12. 12. 2007 Entropies of groups, semigroups and pseudogroups
Dr. Andrzej Bis  – University Lodz, Poland

7. 11. 2007 Variační míra a rozšiřování integrálu
Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc.  – Matematický ústav AV ČR v Praze

24. 10. 2007 Introduction to Gromov-Witten invariants (kolokviální přednáška)
Dr. Le Hong Van  – Matematický ústav AV ČR, Praha

17. 10. 2007 Convex functions in Wright sense
Dr. hab. Zygfryd Kominek  – Slezská univerzita Katowice, Poland

3. 10. 2007 Reflections on Gamma
Prof. Dr. Detlef Gronau  – Karl-Franzens Universität Graz, Austria

26. 9. 2007 Hardy spaces and Toeplitz operators on symmetric domains and their non-convex satellites
Prof. Dr. Harald Upmeier  – Universität Marburg

11. 4. 2007 Carleson measures on Hardy-Sobolev spaces
Edgar Tchoundja  – Chalmes University and Göteborg University

14. 3. 2007 Hysteresis in Hydrology: Numerical solutions of ODEs and PDEs with hysteresis
Denis Flynn  – University College Cork, Ireland

7. 3. 2007 Schrödingerova matematická zjednodušení v knize "Co je život?"
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.  – MU Brno

14. 2. 2007 On uncountable distributionally scrambled sets
Dr. Piotr Oprocha  – AGH Krakow

7. 2. 2007 Kaktoidy pre dynamistov
Doc. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc.  – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
8. 11. 2006 Hysteresis: A brief introduction and some recent developments
Dr. Michela Eleuteri  – Weierstrass Institut Berlin

4. 10. 2006 The dynamical structure of piecewise monotonic interval maps
Prof. Dr. Peter Raith  – Universität Wien

27. 9. 2006 Chaotické množiny
Doc. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc.  – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

20. 9. 2006 Suspensions and embeddings in one-way flows
Prof. Abe Sklar  – Illinois Institute of Technology, Chicago

26. 4. 2006 A first return look at integration
Prof. Paul Humke  – St. Olaf College, Minnesota, USA

15. 2. 2006 Funkcionální kalkuly pro lineární operátory
Doc. RNDr. Vladimír Müller, DrSc.  – Matematický ústav AV ČR

1. 2. 2006 Periodic structure via Lefschetz fixed point theory
Prof. J. L. G. Guirao  – Universidad Politéchnica Cartagena, Spain

18. 1. 2006 O součinové integraci
Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc.  – Matematický ústav AV ČR
14. 12. 2005 The holomorphic solutions of the Dhombres functional equation on $C^\cdot$ and punctured discs
Prof. Dr. Ludwig Reich  – Karl-Franzens Universität Graz

2. 11. 2005 Continuity of measure of maximal entropy for unimodal maps
Prof. Dr. Peter Raith  – Universität Wien

14. 9. 2005
Comparision between one dimensional and triangular maps
Prof. Luigi Paganoni  – Universita degli Studi di Milano.

15. 6. 2005
Almost one-to-one extensions and minimal systems
Doc. RNDr. Lubomír Snoha, CSc.  – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica.

30. 5. 2005
Regulární operátorové funkce (profesorská přednáška)
Doc. RNDr. Vladimír Müller, DrSc.  – Matematický ústav AV ČR.

27. 5. 2005
Entropická hypotéza (habilitační přednáška)
RNDr. Roman Hric, Ph.D.  – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica.

9. 2. 2005
Jak integrovat funkce s hodnotami v Banachově prostoru
Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc.  – Matematický ústav AV ČR.
8. 12. 2004
Invariantní podprostory a polynomiálně ohraničené operátory (habilitační přednáška)
RNDr. Vladimír Müller, DrSc.  – Matematický ústav AV ČR.

7. 12. 2004
Generalized Dhombres functional equation in the complex domain (kolokviální přednáška)
Prof. Dr. Ludwig Reich  – Karl-Franzens Universität Graz, Austria.

24. 11. 2004
Minimální množiny: Úvod do topologické dynamiky
RNDr. Roman Hric, Ph.D.  – TU Lisabon, Portugalsko.

27. 10. 2004
The Perron-Frobenius-operator and absolutely continuous invariant measures for interval maps
Prof. Dr. Franz Hofbauer  – Institut für Mathematik, Universität Wien, Austria.

27. 10. 2004
Perturbations of monotonic mod one transformations
Prof. Mag. Dr. Peter Raith  – Institut für Mathematik, Universität Wien, Austria. Abstract

14. 10. 2004
Riemannova věta a funkce více komplexních proměnných
RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.  – Matematický ústav AV ČR.

30. 6. 2004
Two-way and one-way flows
Prof. Abe Sklar  – Illinois Institute of technology, Chicago, USA.

4. 6. 2004
Riemannova věta a funkce více komplexních proměnných
RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.  – Matematický ústav AV ČR.

27. 4. 2004
Nový život Riemannovského přístupu k integraci (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc.  – Matematický ústav AV ČR.

24. 3. 2004
Hypercyklické vektory
RNDr. Vladimír Müller, DrSc.  – Matematický ústav AV ČR.

11. 2. 2004
O konvergenčních větách pro obecné integrály
Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc.  – Matematický ústav AV ČR.
3. 12. 2003
Iteration groups and embeddings of linear functional equations (kolokviální přednáška)
Prof. Dr. Ludwig Reich  – Karl-Franzens Universität Graz, Austria.

12. 5. 2003
Nedokazatelnost v aritmetice se zaměřením na nedokazatelnost Goodsteinnovy věty a analogických tvrzení (kolokviální přednáška)
RNDr. Antonín Sochor, DrSc.  – Matematický ústav AV ČR.
13. 3. 2002
On Lipschitz extensions of interval maps
Doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.  – Stavební fak. ČVUT, Praha.

27. 2. 2002
Notions of stability in one-dimensional dynamical systems
Prof. Timothy H. Steele  – Weber State University, Ogden, USA.

23. 2. 2002
"Konstrukce rovnic (Funkcionálních či diferenciálních) vs. jejich řešení" aneb "Co jsou to diferenciální rovnice"
Prof. RNDr. František Neuman, DrSc.  – Matematický ústav AV ČR.
10. 12. 2001
Věty o invariantních průměrech (kolokviální přednáška)
RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.  – Matematický ústav AV ČR v Praze.

27. 11. 2001
O diferencovatelnosti reálných funkcí (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc.  – Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy univerzity v Praze.

19. 11. 2001
Geometrická teorie míry a podvariety v Euklidovském prostoru (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc.  – Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy univerzity v Praze.

24. 10. 2001
On composite type functional equations, Continuous solution of a generalized Golab-Schinzel equation
Dr. Jacek Chudziak  – Universita Rzeszow, Poland.

28. 3. 2001
Computing explicitly topological sequence entropy
J. Canovas  – Universidad Politechnica Cartagena, Spain.

19. 2. 2001
Transverzalita v konečně- a nekonečněrozměrných dynamických systémech (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.  – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě.

14. 2. 2001
Století základních změn také v matematice (přednáška k udělení Dr.h.c.)
Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc.  – Matematický ústav AV ČR.
6. 12. 2000
Iterative functional equations and functions with big graph
Lech Bartlomiejczyk  – Slezská univerzita, Katowice, Poland.

25. 10. 2000 Topological pressure for piecewise monotonic maps
Dr. Peter Raith  – Institut für Mathematik, Universität Wien, Austria.

23. 10. 2000
Aposteriorní odhady chyby v metodě přímek pro řešení nelineární parabolické rovnice (kolokviální přednáška)
Doc. RNDr. Karel Segeth, CSc.  – ředitel Matematického ústavu AV ČR v Praze.

28. 6. 2000
Distributional chaos and topological entropy
Prof. Abe Sklar  – Illinois Institute of technology, Chicago, USA.

11. 4. 2000
Součtová integrace konvergentní posloupnosti (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc.  – Matematický ústav AV ČR v Praze.

10. 4. 2000
Obecný integrál a jeho rozlišování (profesorská přednáška)
Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc.  – Matematický ústav AV ČR.
6.12 1999
Rozšiřování zobrazení na metrických a topologických prostorech (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc.  – Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy univerzity v Praze.

18. 10. 1999
O Königovej leme (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc.  – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě.

26. 4. 1999
Orthogonalities in linear spaces and difference operators (kolokviální přednáška)
Prof. Dr. hab. Roman Ger  – Slezská Univerzita, Katowice, Polsko.

26. 2. 1999
From one-dimensional to infinite-dimensional dynamical systems
A.N. Sharkovsky  – Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, Kiev, Ukraine.
30. 11. 1998
O typech cyklů a topologické entropii v jednorozměrné dynamice (habilitační přednáška)
Doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.  – Stavební fak. ČVUT, Praha.

30. 11. 1998
O lineárních problémech v prostoru regulovaných funkcí (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc.  – Matematický ústav AV ČR.

30. 11. 1998
Adaptivní pohyb živočichů v prostorově heterogenním prostředí (kolokviální přednáška)
RNDr. Ivo Vrkoč, DrSc.  – Matematický ústav AV ČR.

29. 4. 1998
Neabsolutně konvergentní integrál, příležitosti využité i promarněné (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc.  – Člen Učené společnosti ČR.

23. 3. 1998
Výstavba matematiky nad toposem (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.  – Ostravská univerzita, Ostrava.

19. 1. 1998
Globální transformace diferenciálních rovnic (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. František Neuman, DrSc.  – Matematický ústav AV ČR, Brno.