Přehledné informace o studijním oboru

Obecná matematika (Bc.)

Základní informace o oboru:
Typ studia: bakalářský
Délka studia: 3 roky
Forma studia: prezenční studium

Garant oboru:
Profil posluchače: Absolventi jsou předurčeni k navazujícímu magisterskému studiu zejména v matematických, ale také některých informatických nebo fyzikálních oborech. Studijní plán lze vhodným výběrem volitelných předmětů modifikovat tak, aby bylo možno v navazujícím studiu získat aprobaci pro výuku matematiky na středních školách v kombinaci s dalším předmětem. Absolvent má solidní přehled o základních matematických disciplínách a odpovídající znalosti výpočetní techniky. Je také schopen využít své znalosti také v odborné praxi.

Studijní plán oboru:
Součástí studijního programu oboru Obecná matematika (Bc.) jsou tyto bloky: a dle volby studenta jeden z bloků:

Kromě povinných odborných předmětů si mohou studenti v průběhu studia vybrat z pestré nabídky volitelných předmětů.

Podrobnější informace:
Informace pro uchazeče
Studijní program a harmonogram