Přehledné informace o studijním oboru

Aplikovaná matematika (Bc.)

Základní informace o oboru:
Typ studia: bakalářský
Délka studia: 3 roky
Forma studia: prezenční studium

Garant oboru:
Profil posluchače: Absolvent bakalářského studijního oboru Aplikovaná matematika je připraven vytvářet matematické modely deterministické i stochastické, reálných jevů a praktických procesů. Má odpovídající znalosti výpočetní techniky. Uplatní se jako spolupracovník technika, ekonoma či jiného odborníka při řešení konkrétních problémů. Může pokračovat v magisterském studiu libovolného matematického oboru.

Studijní plán oboru:
Součástí studijního programu oboru Aplikovaná matematika (Bc.) jsou tyto bloky: a dle volby studenta jeden z bloků:

Kromě povinných odborných předmětů si mohou studenti v průběhu studia vybrat z pestré nabídky volitelných předmětů.

Podrobnější informace:
Informace pro uchazeče
Studijní program a harmonogram