Program v akademickém roce 2007/2008

3. 10. 2007
Jan Tichavský, O problémech v Berezinově-Toeplitzově kvantování Cn

10. 10. 2007
Seminář se nekoná, z důvodu prodlouženého (pracovního) semináře prof. Smítala

17. 10. 2007
Jan Tichavský, O problémech v Berezinově-Toeplitzově kvantování na Cn (2. část)

24. 10. 2007
Petra Kordulová, Hyperbolická rovnice 1. řádu s  hysterezí (začátek)

31. 10. 2007
Petra Kordulová, Hyperbolická rovnice 1. řádu s hysterezí (dokončení)

7. 11. 2007
Miroslav Engliš, O reprodukujících jádrech

14. 11. 2007
Miroslav Engliš, O Berezinově kvantování

21. 11. 2007
Tomáš Konderla, Derivace konvexních funkcí

28. 11. 2007
Petr Vojčák, Tečné kužely a diferencovatelnost

5. 12. 2007
Petr Vojčák, Tečné kužely a diferencovatelnost II

12. 12. 2007
Renata Otáhalová, Lipschitzovské odhady pro Berezinovu transformaci

19. 12. 2007
Seminář se nekoná

27. 2. 2008
Seminář se nekoná

5. 3. 2008
Jan Tichavský, O článku L. A. Coburn: Deformation estimates for the Berezin-Toeplitz quantization a různých souvislostech

12. 3. 2008
Seminář se nekoná

19. 3. 2008 ve 14.00
RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, Praha), Asymptotické chování řešení rovnic hydrodynamiky (kolokviální přednáška)

26. 3. 2008
Alžběta Haková, Nekomutativní entropie

2. 4. 2008
Seminář se nekoná

9. 4. 2008
Jan Tichavský, O článku L. A. Coburn: Deformation estimates for the Berezin-Toeplitz quantization a různých souvislostech II

16. 4. 2008
Miroslav Engliš, Základy Schatten-von Neumannovy teorie

23. 4. 2008 ve 14.00
Doc. RNDr. Miroslav Krbec, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, Praha), Klasický a fourierovský přístup k prostorům Sobolevova typu (kolokviální přednáška)

30. 4. 2008
Seminář se nekoná

7. 5. 2008 ve 14.00
Josef Vícha, Fuzzy množiny

14. 5. 2008
Seminář se nekoná

21. 5. 2008
Jan Tichavský, O článku L. A. Coburn: Deformation estimates for the Berezin-Toeplitz quantization a různých souvislostech III