← Zpět na stránku výletu
Poutníci trpělivě snášejí útrapy cestování
Z džungle se ozývají tajemné zvuky
Exotické květy lyriodendronu
Znavení poutníci se posilňují pod chatrným přístřeškem
Mladí odvážlivci prozkoumávají podzemní prostory
Poutníci směle kráčejí biokoridorem
V dálce se spouští tropický liják a kvapem se přibližuje