18. 12. 2008
Differential invariants of generic parabolic Monge—Ampere equations
Diego Catalano Ferraioli  – Universita delgi Studi di Milano, Italy.

6. 3. 2008
Všechny prostoročasy s nulovými invarianty křivosti ve čtyřech i ve vyšších dimenzích
Vojtěch Pravda  – MÚ AVČR, Praha.

28. 2. 2008
O klasifikaci ireducibilních reprezentací nulové křivosti
Peter Sebestyén  – Univerzita Palackého, Olomouc.
13. 12. 2007
Non-commutative Batalin-Vilkovsky algebras, homotopy Lie algebras and the Courant bracket
Klaus Bering Larsen, PhD  – MÚ Brno.

29. 11. 2007
Geometric aspects of integrable systems VII. Lie-Poisson structures
dr. Blazej Szablikowski  – A. Mickiewicz University, Poznań.

22. 11. 2007
Geometric aspects of integrable systems VI. Classical R-matrix formalism
dr. Blazej Szablikowski  – A. Mickiewicz University, Poznań.

15. 11. 2007
Geometric aspects of integrable systems V. Bihamiltonian theory
dr. Blazej Szablikowski  – A. Mickiewicz University, Poznań.

8. 11. 2007
Geometric aspects of integrable systems IV. Infinite-dimensional Hamiltonian theory
dr. Blazej Szablikowski  – A. Mickiewicz University, Poznań.

1. 11. 2007
Geometric aspects of integrable systems III. Calculus of infinite-dimensional vector fields
dr. Blazej Szablikowski  – A. Mickiewicz University, Poznań.

24. 10. 2007
Introduction to Gromov-Witten invariants (kolokviální přednáška)
Dr. Le Hong Van  – Matematický ústav AV ČR, Praha.

11. 10. 2007
Geometric aspects of integrable systems. II. Construction of symmetries and conserved quantities for KdV and introduction to infinite-dimensional vector fields
dr. Blazej Szablikowski  – A. Mickiewicz University, Poznań.

4. 10. 2007
Geometric aspects of integrable systems. I. Introduction to evolution systems
dr. Blazej Szablikowski  – A. Mickiewicz University, Poznań.

29. 3. 2007
Kvantovanie disipatívnych systémov
Denis Kochan, Ph.D.  – Department of Theoretical Physics FMFI, Comenius University

8. 12. 2005
Problem of equivalence of Monge-Ampere equations
Prof. Valeriy Yumaguzhin  – Pereslavl State University, Pereslavl'-Zalesskij, Russia.

28. 4. 2005
Predikce výstupu metanu z uzavřených dolů na povrch matematickým modelováním
Ing. Václav Voráček  – Technovent s.r.o., Ostrava.
1. 4. 2004
Hamiltonovská struktura Vlasovových-Maxwellových rovnic
Dr. Peter Dobiáš  – Department of Physics, University of Alberta, Edmonton, Canada.

11. 3. 2004
On the obstruction to linearizability of 2nd order ordinary differential equations
Dr. Valery A. Yumaguzhin  – Pereslavl' State University, Pereslavl'-Zalesskij, Russia.
4. 12. 2003
How to solve integrable systems by separation of variables
Prof. Dr.hab. Maciej Błaszak  – Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland.

16. 10. 2003
The Painlevé property and integrability of nonlinear PDEs
Prof. S. Yu. Sakovich  – Institute of Physics, National Academy of Sciences, Minsk, Belarus.

10. 4. 2003
G-struktury na sférách
Doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.  – Masarykova Unvierzita, Brno.

20. 2. 2003
Integrable cases in rigid body dynamics
Prof. Vladimir V. Sokolov  – Landau Institute for Theoretical Physics, Moscow, Russia.
21. 11. 2002
Non-commutative Chern-Simons theory and the Quantum Hall effect
Dr. Rikard von Unge  – Masarykova Unvierzita, Brno.

7. 11. 2002
Who wants to be a millionaire? The Millenium problems
Dr. rer. nat. Mario Paschke  – Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany.

1.8. 2002
Spojité symetrie diskrétních rovnic a jejich řešení (kolokviální prednáška)
Prof. Pavel Winternitz  – Centre de Recherches Mathématiques, Université de Montréal, Canada.

13. 6. 2002
T-dualita sigma modelu a klasické Drinfeldovy doubly (kolokviální prednáška)
Prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.  – FJFI ČVUT Praha.

25. 6. 2002
Integrable systems of hydrodynamic type. Generalized hodograph metod.
Prof. Maxim Pavlov  – Landau Institute of Theoretical Physic, Moscow, Russia.

13. 6. 2002
T-dualita sigma modelů a klasické Drinfieldovy doubly
Prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.  – FJFI ČVUT, Praha.

9. 5. 2002
O geodetických zobrazeních, transformacích a deformacích (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.  – PřF UP Olomouc.

18. 4. 2002
Two approaches to spinor fields on manifolds II.
Prof. Dr.hab. Andrzej Trautman  – Warsaw University, Poland.

11. 4. 2002
Two approaches to spinor fields on manifolds I.
Prof. Dr.hab. Andrzej Trautman  – Warsaw University, Poland.
13. 12. 2001
Pawel Nurowski  – Warsaw University, Poland.

6. 12. 2001
Holomorfně projektivní zobrazení
Josef Mikeš  – UP Olomouc.

6. 12. 2001
Výpočet diferenciálních invariantů faktorizační metodou
Mgr. Michael Krbek, Ph.D.  – PřF MU Brno.

11. 12. 2001
Minimal legendrian Submanifolds (kolokviální přednáška)
Prof. Le Hong Van  – Max-Planck-Institute for Mathematics in the Sciences, Leipzig, Germany.

29. 11. 2001
Výpočet diferenciálních invariantů faktorizační metodou
Doc. RNDr. Jana Musilová, CSc.  – PřF MU Brno.

6. 9. 2001
Invariance and variationality for 3rd order dynamics
Prof. Roman Matsyuk  – Pidstryhach Institute for Applied Problems in Mechanics and Mathematics, Lviv, Ukraine.

19. 4. 2001
Matematický aparát kvantové mechaniky
Prof. RNDr. Michal Lenc, PhD.  – Masarykova Unvierzita, Brno.

12. 4. 2001
Varianty De Rhamova komplexu v geometrii a ve fyzikálních teoriích
RNDr. Jan Slovák, DrSc.  – Masarykova Unvierzita, Brno.

5. 4. 2001
Fázové přechody a nuly partičních funkcí
prof. RNDr. Roman Kotecký, DrSc.  – MFF UK, Praha.

22. 3. 2001
Prolongations of Lie groupoids and Lie algebroids
Prof. David Saunders  – Open University Milton Keynes, England.

15. 3. 2001
The transition principle and some of its aplications
F. Pugliese  – Unversita delgi Studi, Salermo, Italy.

12. 3. 2001
"Short and straight" - variational problems on Lie algebroids (kolokviální přednáška)
Prof. David Saunders  – Open University Milton Keynes, England.

16. 2. 2001
On the differential geometry of ordinary differential eqeuations (kolokviální přednáška)
Dr. Pawel Nurowski  – Warsaw University, Poland.
21. 12. 2000
Hranice mezi kvantovým a klasickým světem
Prof. RNDr. Michal Lenc, PhD.  – Masarykova Unvierzita, Brno.

14. 12. 2000
Rozpoznanie konexie Levi-Civita a rekonštrukcia metriky
P. Maličký  – Banská Bystrica, Slovensko.

14. 11. 2000
Dotykové elementy a jejich zobecnění (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc.  – PřF MU Brno.

19. 10. 2000
2nd order variations in variational sequences
M. Palese  – Torino, Italy.

12. 10. 2000
Einsteinova-Maxwellova pole Weylova typu
Mgr. Lukáš Richterek, PhD.  – UP Olomouc.

10. 10. 2000
Kvazitělesa a translační roviny (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Václav Havel, DrSc.  – Vysoké učení technické, Brno.

5. 10. 2000
Reprezentace variační posloupnosti
Mgr. Michael Krbek  – Masarykova Univerzita, Brno.

25. 5. 2000
Mollerův komplex po 40 letech
Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.  – PřF MU Brno.

18. 5. 2000
Kvantová teleportace
Prof. RNDr. Michal Lenc, PhD.  – Masarykova univerzita, Brno.

4. 5. 2000
Symmetries in variational sequences
M. Palese  – Torino, Italy.

27. 4. 2000
O geodetických zobrazeních a jejich zobecněních
Josef Mikeš  – UP Olomouc.

27. 4. 2000
Spojení analytičnosti a statistiky
Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.  – Ústav Fyziky FPF SU.

23. 3. 2000
Matematika poruchových rozvojů očima fyzika
RNDr. Jan Fischer, DrSc.  – Fyzikální ústav AV ČR Praha.

22. 3. 2000
Lokálně prezentovatelné kategorie (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.  – Masarykova univerzita, Brno.

3. 2. 2000
Construction of completely integrable systems by Poisson maps
Prof. J. Grabowski  – Warsaw University, Poland.

3. 2. 2000
Homogeneous Lagrangean systems
Prof. P. Urbanski  – Warsaw University, Poland.
25. 11. 1999
Prof J. Grabowski, Prof. P. Urbanski  – Warsaw University, Poland.

21. 10. 1999
Graded Lie algebra associated to SODE and the inverse problem of the calculus of variations in the isotrophic case
Dr. Z. Muzsnay  – Univ. Debrecen, Hungary.

14. 10. 1999
The inverse problem of the calculus of variations for second order differential equations
Dr. Z. Muzsnay  – Univ. Debrecen, Hungary.

7. 10. 1999
Formal theory of linear differential operators
Dr. Z. Muzsnay  – Univ. Debrecen, Hungary.

27. 5. 1999
Variační počet ve Feynmanově formulaci kvantové mechaniky
Prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.  – Masarykova univerzita, Brno.
8. 6. 1998
Inverzní variační problém v klasické mechanice a v teorii relativity (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.  – Masarykova univerzita, Brno.