Slavnostní Seminář z matematické analýzy, 27. IX. 2017