SVOČ 2000 – Výsledky soutěže

S1 - Matematická analýza

1. místo Jakub Duda (MFF UK Praha)
On inverses of delta-convex mappings
Jan Rychtář (MFF UK Praha)
Duální normy, které jsou uniformně rotundní v každém směru
2. místo Radek Erban (MFF UK Praha)
O jednom stacionárním problému teorie stlačitelného proudění
Petra Šindelářová (Matematický ústav SU Opava)
A countrexample to a statement concerning Ljapunov stability

S2 - Aplikovaná analýza

1. místo Petr Nečesal (FAV ZČU Plzeň)
Zobecněné spektrum okrajových úloh pro rovnici nosníku
David Just (MFF UK Praha)
Matematický model vzniku a relaxace napětí ve skle
2. místo David Horák (FEI VŠB-TU Ostrava)
Duality-based domain decomposition with natural coarse-space for variational inequalities and its parallel implementation
Miroslav Urbánek (FSI VUT Brno)
Princip maxima v úloze o energeticky optimální jízdě vlaku

S3 - Pravděpodobnost a statistika

1. místo Lenka Koblížková (MFF UK Praha)
Dvouvýběrové podmíněné pořadové testy v analýze přežití
Petr Kaňovský (PřF MU Brno)
Kompartmentová analýza
2. místo Arnošt Komárek (MFF UK Praha)
Statistické modely vhodné k diskriminaci
 
 

S4 - Informatika a matematické struktury

1. místo Marek Janata (MFF UK Praha)
Pakovací matroidy
 
 
2. místo Petr Cintula (FJFI Praha)
The L Pi and L Pi1/2 propositional and predicate logics
Daniel Král (MFF UK Praha)
Algebraic and uniqueness properties of parity ordered binary decision diagrams and their generalization
3. místo Radomír Perzina (OPF SU, Karvinná)
Využití genetických algoritmů při optimalizaci portfolia
 
 

Před zahájením soutěže bylo rozhodnuto o přeřazení Davida Horáka ze sekce S1 do sekce S2 a Radka Erbana ze sekce S2 do sekce S1.