Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti SVOČ v matematice

Súťaž vo vedeckej činnosti vysokoškolákov ŠVOČ
v matematike


Úspěchy studentů MÚ v závěrečné přehlídce prací – 2011

Veronika Bernhauerová (2. ročník - magisterský navazující obor Matematická analýza) – Stability in Darwinian Dynamics
Vedoucí práce: doc. RNDr. Tomáš Kopf, Ph.D.
Práce získala 3. místo v sekci S10 – Matematické modely dynamiky