Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti SVOČ v matematice

Súťaž vo vedeckej činnosti vysokoškolákov ŠVOČ
v matematike


Úspěchy studentů MÚ v závěrečné přehlídce prací – 2005

Michaela Čiklová (5. ročník - Matematická analýza) – Disproving conjectures of Akin and Kolyada on Li-Yorke sensitivity on minimal sets
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
Práce získala 1. místo v sekci Matematická analýza

Veronika Kornecká (5. ročník - Matematická analýza) – Properties of triangular maps with zero topological entropy
Vedoucí práce: RNDr. Michal Málek, Ph.D.
Práce získala čestné uznání v sekci Matematická analýza