Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti SVOČ v matematice

Súťaž vo vedeckej činnosti vysokoškolákov ŠVOČ
v matematike


Úspěchy studentů MÚ v závěrečné přehlídce prací – 2003

Michaela Čiklová (4. ročník -Matematická analýza) – Dynamical systems generated by Darboux Baire-1 functions
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
Práce získala 3. místo v sekci S 1 -Matematická analýza-