Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti SVOČ v matematice

Súťaž vo vedeckej činnosti vysokoškolákov ŠVOČ
v matematike


Úspěchy studentů MÚ v závěrečné přehlídce prací – 2003

Renata Otahalová (4. ročník -Matematická analýza) – The simplest subspace of generators of the 2 x 2- matrix algebra M2(C)
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Tomáš Kopf, PhD.
Práce získala 2. místo v sekci S 3 -Matematické struktury-

Alžběta Haková (5. ročník - Geometrie) – Variational integrating factor for first-order PDE
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Olga Krupková, DrSc.
Práce získala 3. místo v sekci S 3 -Matematické struktury-

Čestná uznání:
Gabriela Dvorníková (5. ročník-Matematická analýza) – Characterization of alfa-limit sets for continuous maps of the interval
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
Peter Sebestyén (5. ročník - Geometrie) – Normal forms of sl-3 valued ZCR
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.


Fotografie Petra Sebestyéna ze závěrečné přehlídky