Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti SVOČ v matematice

Súťaž vo vedeckej činnosti vysokoškolákov ŠVOČ
v matematike


Úspěchy studentů MÚ v závěrečné přehlídce prací – 2002

Alžběta HakováThe structure of variational first-order partial differential equations
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Olga Krupková, DrSc.
Práce získala 1. místo

Marek LampartTwo types of chaos and relation between them
Vedoucí práce: RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.
Práce získala 2. místo

Čestná uznání:
Barbara KlimszováPM-kolonie
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Alica Kelemenová, CSc.
Peter SebestyénMultiple Robots in Space: an Adaptive Eco-Grammar Model
Vedoucí práce: Ing. Petr Sosík, Dr.