Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti SVOČ v matematice

Súťaž vo vedeckej činnosti vysokoškolákov ŠVOČ
v matematike


Úspěchy studentů MÚ v závěrečné přehlídce prací – 2001

Petra ŠindelářováCouterexamples to Sharkovsky's conjectures concerning maps with zero topological entropy
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
Práce získala 1. místo

Alžběta HakováVztah mezi variačností a uzavřeností pro $(n+1)$-formy 1. řádu
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Olga Krupková, DrSc.
Práce získala 3. místo

Marek LampartScrambled sets for transitive maps
Vedoucí práce: RNDr. Marta ˙Stefánková, PhD.