Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti SVOČ v matematice

Súťaž vo vedeckej činnosti vysokoškolákov ŠVOČ
v matematike


Úspěchy studentů MÚ v závěrečné přehlídce prací – 2000

Petra ŠindelářováA countrexample to a statement concerning Ljapunov stability
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
Práce získala 2. místo