Matematický ústav v Opavě pořádá pro své zaměstnance, studenty a příznivce

MATEMATICKÝ VÝLET

v neděli 11. června 2006

z

Dolních Životic do Mladecka


Doporučené vybavení: Zpáteční vlaková jízdenka do Mladecka

Opava-východ  7:55 | 14:07 16:15 18:17 21:17
Kylešovice  7:58 | 14:03 16:11 18:14 21:13
Dolní Životice  8:17 | - - - -
Mladecko  - | 13:35 15:46 17:47 20:45

Poznámky:
1. Všechny zastávky, kromě Dolních Životic, jsou na znamení.
2. Ve vlaku je zaveden specifický způsob odbavování cestujících. Jízdenku neoznačenou průvodčím je nutno označit v označovači, pokud je nainstalován a jízdenka se do něj vejde.


Řešitel: Michal Marvan
Spoluřešitel: Mikuláš Marvan

Fotky z výletu